Hóa học lớp 11

Chương 1: Sự điện ly

Các bài tập trong chương Sự điện ly thuộc nhóm các BT dễ lấy điểm trong các đề thi ĐH. các bài viết trong chương sẽ giúp các em hiểu thế nào là sự điện ly, phân loại chất điện ly, thế nào là axit, bazo, muối, sự thủy phân của muối...và cách làm các dạng bài tập tính pH, tính nồng độ các ion trong dung dịch...
 • Phương pháp bảo toàn điện tích (hay và đầy đủ)

  Bài viết giới thiệu chi tiết về pp bảo toàn điện tích và các ứng dụng của pp này trong giải các bài tập sự điện li.

  15-07-2016 | 15:40
 • Phương pháp tính pH của dung dịch axit, bazo mạnh

  Bài tập tính pH của dung dịch axit, bazo mạnh là dạng bài tập đơn giản để gỡ điểm vì vậy đôi khi học sinh thường chủ quan và thường quên kiểm tra kết quả khi giải bằng công thức gần đúng. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn đọc cách giải chi tiết dạng bài tập này với các...

  15-07-2016 | 15:20
 • Phương pháp tính pH dung dịch axit, bazo yếu

  Bài tập tính pH của dd axit, bazo yếu là dạng bài khá thông dụng nhưng rất dễ nhầm nếu không chú ý và có pp giải. Bài viết cung cấp lý thuyết chi tiết và bài tập áp dụng giúp người học dễ dàng giải các bài tập dạng này.

  15-07-2016 | 15:10
 • Phương pháp xác định pH của hỗn hợp các dung dịch khác nhau

  Xác định pH của hh các dung dịch là dạng bài tập khó thường dễ nhầm, để giải các bài tập dạng này cần chú ý xác định các tương tác chủ yếu trong dung dịch và sử dụng các công thức gần đúng để giải nhanh gọn.

  15-07-2016 | 15:00
 • Bài tập tự luận sự điện li

  Bài tập tự luận có hướng dẫn giải chi tiết giúp bạn đọc ôn tập lý thuyết sự điện li vững chắc, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải bài tập tính toán và cách trình bày khoa học.

  17-03-2016 | 17:25
 • BTTN tổng hợp sự điện li

  Tổng hợp bài tập trắc nghiệm sự điện li được chia dạng rất hay và có đáp án giúp các em luyện kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng làm bài.

  16-03-2016 | 17:00
 • BTTN tính toán sự điện li

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm tính toán có đáp án dưới đây giúp bạn đọc ôn tập thật kĩ kiến thức của chương đồng thời rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh.

  15-03-2016 | 16:17
 • 100 BTTN lý thuyết sự điện li

  Tổng hợp 100 BTTN lý thuyết có đáp án dưới đây giúp bạn đọc ôn tập lý thuyết sự điện li vững chắc.

  14-03-2016 | 15:59
 • Bài tập phản ứng trao đổi ion

  Bài viết chia sẻ đến bạn đọc phương pháp giải nhanh các bài tập xác định môi trường dung dịch, cách viết pt ion thu gọn và đặc biệt cách giải các bài tập bằng pp bảo toàn điện tích.

  12-03-2016 | 11:48
 • Dạng bài tập tính pH dung dịch

  Bài viết hướng dẫn bạn đọc giải các bài tập liên quan đến tính pH của dung dịch chi tiết và đầy đủ các dạng bài.

  11-03-2016 | 16:56
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016