Hóa học lớp 12

Phương pháp giải bài tập cacbohidrat

Các bài viết sẽ giúp các em biết cách làm các dạng bài tập trong chương Cacbohidrat từ cơ bản đến nâng cao. bao gồm chuyên đề: chuyên đề bài tập monosaccarit và chuyên đề bài tập disaccarit, polisaccarit.
  • Chuyên đế bài tập disaccarit và polisaccarit

    Bài viết sẽ giúp các em phân loại được các dạng bài tập về disaccarit và polisaccarit với những ví dụ dễ hiểu để áp dụng cho rất nhiều bài tập khác nhau.

    05-09-2015 | 11:14
  • Chuyên đề bài tập monosaccarit

    Các bài tập về monosaccarit rất phổ biến trong các bài thi Bài viết sẽ giúp các em nắm được cách giải các bài tập dạng này và vận dụng được trong nhiều dạng bài liên quan khác.

    03-09-2015 | 16:54

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016