Hóa học lớp 8

Bài tập tự luyện chương dung dịch

Làm bài tập là cách củng cố kiến thức vững chắc nhất đó, tổng hợp các bài tập được sưu tầm từ khó đến dễ được chia theo dạng sẽ là nguồn củng cố kiến thức hữu ích cho bạn đó.
  • BTTN nồng độ dung dịch

    Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về nồng độ dung dịch với đầy đủ các dạng bài tập giúp bạn đọc ôn kỹ lại kiến thức về nồng độ dung dịch và các phương pháp giải dạng bài tập này.

    25-05-2016 | 14:50
  • BT trắc nghiệm tổng hợp dung dịch

    Bài viết hệ thống đầy đủ, xúc tích, khoa học về các câu hỏi lý thuyết cũng như các dạng bài tập về dung dịch

    24-05-2016 | 14:40

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021