Hóa học lớp 9

Chương trình hoá học lớp 9 cung cấp cho cho bạn đọc những hiểu biết sâu hơn về cấu tạo của vật chất xung quanh, ngoài ra còn có những biến đổi hoá học và ứng dụng của chúng trong cuộc sống lao động, sản xuất hiện đại. Ngoài ra bạn đọc cũng sẽ lần đầu được tiếp cận với chất hữu cơ, bao gồm các hiđrocacbon và dẫn xuất của chúng.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021