Các bài viết đề cập đến những lí thuyết chung nhất về amin như cách phân loại, gọi tên, tính chất hóa học,...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021