Hóa học lớp 12

Hóa học lớp 12 tiếp tục mang đến cho các em những kiến thức lí thú về các loại hợp chất hữu cơ như este - lipit, cacbonhidrat, các amin, aminoaxit, polime và vật liệu polime. Các em được học các kiến thức mới về hóa vô cơ thông qua các bài giảng đại cương về kim loại, các kim loại kiềm, kiềm thổ, sắt, nhôm,đồng...cũng như ôn lại các kiến thức đại cương và vô cơ đã học trong chương trình lớp 10 và lớp 11. Dưới mỗi bài viết đều có bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các em vận dụng và khắc sâu lí t

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021