Hóa học lớp 11

Chương trình Hóa học lớp 11 sẽ tiếp tục cung cấp cho các em kiến thức về Sự điện ly, các phi ki m nhóm Nito, Cacbon...và các kiến thức đầu tiên về Hóa hữu cơ, về các loại hidrocacbon và dẫn xuất....

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021