Hóa học lớp 8

Chương trình Hoá Học 8 cung cấp cho các em những hiểu biết sơ lược, có hệ thống về các khái niệm cơ bản như: Chất, nguyên tử, phân tử, công thức hoá học, phương trình hoá học, mol, phản ứng hoá học, dung dịch, nồng độ dung dịch và độ tan; Định luật bảo toàn khối lượng và một số chất, hợp chất hoá học quan trọng như: Oxi, Hiđro, Oxit, Axit, Bazơ, Muối,...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025