Hóa học lớp 8

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Trong chương này bạn đọc sẽ được làm quen với một số khái niệm mới trong đó mol là một đại lượng đặc trưng tiêu biểu mà bạn cần nhớ. Các bài viết sẽ giúp bạn dễ dàng làm quen với các khái niệm cũng như cách tính toán, trình bày bài tập.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025