Hóa học lớp 11

Lý thuyết quan trọng về nhóm cacbon

Các bài viết đem đến cho bạn đọc những lý thuyết quan trọng cần thiết của toàn bộ chương.
 • Silic và hợp chất của silic

  Bài viết tổng hợp những kiến thức quan trọng về silic và hợp chất của silic giúp bạn đọc nắm vững các kiến thức

  11-04-2016 | 17:20
 • Hợp chất của cacbon

  Bài viết trình bày chi tiết cụ thể những lý thuyết quan trọng về các hợp chất của cacbon giúp bạn đọc có thể dễ dàng áp dụng giải các bài tập về các hợp chất của cacbon.

  09-04-2016 | 11:40
 • Cacbon

  Bài viết cung cấp cho bạn đọc những kiến thức quan trọng về cacbon.

  08-04-2016 | 16:32

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021