Hóa học lớp 11

Chương 1: Sự điện ly

Các bài tập trong chương Sự điện ly thuộc nhóm các BT dễ lấy điểm trong các đề thi ĐH. các bài viết trong chương sẽ giúp các em hiểu thế nào là sự điện ly, phân loại chất điện ly, thế nào là axit, bazo, muối, sự thủy phân của muối...và cách làm các dạng bài tập tính pH, tính nồng độ các ion trong dung dịch...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021