Hóa học lớp 10

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học & định luật tuần hoàn

Nội dung chương này sẽ tìm hiểu chi tiết về các nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, cấu tạo của bảng tuần hoàn, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố.
  • Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học

    Giữa cấu hình electron nguyên tử và vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn có mối quan hệ qua lại với nhau. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố có thể xác định được vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn và ngược lại bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi...

    22-04-2016 | 17:11
  • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

    trong giảng dạy và học tập hoá học thì bảng tuần hoàn (hay hệ thống tuần hoàn) các nguyên tố hoá học là một công cụ rất cần thiết. Vậy bảng tuần hoàn được sử dụng như thế nào? Cách xem bảng tuần hoàn như thế nào là đúng? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết...

    21-04-2016 | 17:07

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021