Hóa học lớp 8

Chương 6: Dung dịch

Ngày nay dung dịch không phải là một khái niệm xa lạ nhờ tính phổ biến của nó. Tuy nhiên để hiểu đúng về dung dịch không phải là chuyện đơn giản. Các kiến thức của chương sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ và chính xác về dung dịch cùng các khái niệm có liên quan.
 • BT về độ tan và tinh thể hiđrat

  Bài viết nhằm mục đích giúp học sinh khắc sâu kiến thức về độ tan, đồng thời rèn luyện kĩ năng giải bài tập về độ tan và tinh thể hiđrat

  24-05-2016 | 14:10
 • PP đường chéo trong toán pha chế dung dịch

  Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn học sinh phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập khá lớn (trong đó bài tập toán chiếm một tỉ lệ không nhỏ). Do đó việc tìm ra các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học có một ý...

  24-05-2016 | 14:00
 • Dạng toán pha loãng hay cô đặc dung dịch

  Pha loãng dung dịch hay cô đặc dung dịch là 2 bài toán ngược nhau, khi giải dạng bài tập này cần chú ý khi pha loãng, nồng độ dung dịch giảm. Còn cô đặc, nồng độ dung dịch tăng. Tuy nhiên dù pha loãng hay cô đặc, khối lượng chất tan luôn luôn không thay đổi.

  24-05-2016 | 13:50

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021