Hóa học lớp 11

Chương 6: Hidrocacbon không no

Tổng hợp lý thuyết ngắn gọn, các dạng bài tập được phân chia rõ ràng dễ hiểu cùng các bài tập luyện thêm có đáp án sẽ được trình bày trong các bài viết dưới đây.
 • Bài tập phản ứng cộng hidrocacbon (hay, có lời giải chi tiết)

  Tổng hợp các bài tập phản ứng cộng hidrocbon hay và thường gặp được giải chi tiết giúp bạn đọc ôn tâp lại kiến thức và phương pháp giải dạng bài tập này tốt nhất.

  27-07-2016 | 16:50
 • BTTN tổng hợp hidrocacbon không no (Có lời giải chi tiết)

  Tổng hợp các bài tập dưới đây đều có lời giải chi tiết sẽ là nguồn tài liệu ôn tập quan trọng để bạn đọc biết mình chưa nắm vững lý thuyết ở đâu và có thể có thêm những cách giải bài tập nhanh, hiệu quả.

  15-01-2016 | 17:20
 • BTTN tổng hợp hidrocacbon không no

  Bài viết tổng hợp các bài tập lý thuyết và bài tập tính toán liên quan đến hidrocacbon không no giúp bạn đọc ôn tập kỹ lại toàn bộ chương hidrocacbon không no.

  13-01-2016 | 17:35
 • BTTN tính toán chương hidrocacbon không no

  Cùng ôn tập các dạng bài tập tính toán chương hidrocacbon không no qua các bài tập trắc nghiệm dưới đây.

  11-01-2016 | 17:04
 • BTTN lý thuyết hidrocacbon không no

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm lý thuyết về hidrocacbon không no dưới đây giúp bạn đọc nắm vững các lý thuyết về hdrocacbon không no một cách hiệu quả.

  09-01-2016 | 10:38
 • Bài tập tính lượng brom hoặc hidrocacbon trong pư cộng

  Bài viết giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát hơn về dạng bài tập tính lượng brom hoặc hidrocacbon trong pư cộng đồngthời có thêm phương pháp giải nhanh qua các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết.

  07-01-2016 | 17:22
 • Bài tập áp dụng bảo toàn số mol pi trong phản ứng cộng

  Bài viết đưa ra phương pháp chung để giải nhanh các bài tập hiđrocacbon không no tác dụng với hiđro sau đó tác dụng với dung dịch brom nhằm nâng cao khả năng giải bài tập nhanh và chính xác qua đó giúp bạn đọc tiếp cận, làm quen với phương pháp này để đem lại hiệu quả học tập...

  05-01-2016 | 17:14
 • Bài tập phản ứng cộng hidro sau đó đem đốt hoặc cho tác dụng với brom

  Bài viết trình bày chi tiết từng phương pháp giải đến ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết cùng các bài tập tự luyện. Dạng bài tập này sẽ trở nên thật đơn giản khi bạn có phương pháp giải trong tay.

  02-01-2016 | 15:50
 • Bài tập phản ứng cộng hidro

  Bài viết tóm tắt những kiến thức ngắn gọn về dạng bài tập về phản ứng cộng hidro và đưa ra phương pháp giải nhanh đối với dạng bài tập này cùng với đó là các ví dụ minh họa được giải chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ làm phong phú thêm phương pháp giải bài tập của các...

  31-12-2015 | 15:50
 • Ankin

  Tương tự như anken và ankadien, ankin có 2 liên kết pi kém bền nên chúng là những hydrocacbon chưa no có thể tham gia phản ứng đặc trưng cho tính chưa no là phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxy hoá. Ngoài ra các ankin-1 tức là ankin có nguyên tử H liên kết với...

  28-12-2015 | 16:27
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021