Hóa học lớp 12

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường (ngắn gọn)

Các bài viết dưới đây giúp học sinh thấy được mối liên hệ mật thiết của hóa học với các lĩnh vực khác nhau trong đời sống cũng như tầm quan trọng của hóa học đối với cuộc sống.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021