Hóa học lớp 12

Lí thuyết về monosaccarit

Bài viết sẽ cho các em những hiểu biết về tính chất, phương pháp điều chế cũng như các ứng dụng của các monosaccarit.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021