Hóa học lớp 12

Lý thuyết phân biệt các hợp chất

Để làm các dạng bài tập phân biệt chúng ta cần nắm vững kiến thức lý thuyết về phân biệt, các bài viết dưới đây là phần tóm gọn lý thuyết ngắn gọn nhất về phương pháp nhận biết các hợp chất vô cơ và hữu cơ.
  • Phân biệt một số hợp chất hữu cơ

    Bài viết đề cập phương pháp nhận biết các chất hữu cơ chi tiết và tổng quát về các hợp chất hữu cơ giúp các bạn nắm bắt có hệ thống và nhanh chóng kiến thức hóa học cơ bản để vận dụng giải bài tập hiệu quả cao.

    10-11-2015 | 16:55
  • Phân biệt các hợp chất vô cơ

    Bài viết này tổng hợp lại các thuốc thử vô cơ hay dùng và hiện tượng đi kèm giúp các bạn nhận biết các hợp chất vô cơ một cách nhanh nhất.

    09-11-2015 | 17:24

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021