Hóa học lớp 10

Lý thuyết và một số dạng bài tập tốc độ phản ứng - cân bằng hóa học

Các bài viết dưới đây tóm gọn các lý thuyết chương tốc độ phản ứng và đưa ra phương pháp giải một số dạng bài tập về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
 • Bài tập cân bằng hóa học

  Bài viết tóm gọn lý thuyết và đưa ra cách giải các bài tập về cân bằng hóa học giúp bạn đọc giải các bài tập cân bằng hóa học dễ dàng, chính xác.

  18-01-2016 | 16:34
 • Bài tập tốc độ phản ứng

  Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn đọc cách giải các bài tập về tốc độ phản ứng một cách nhanh nhất và chính xác.

  16-01-2016 | 11:06
 • Tốc độ phản ứng

  Bài viết giúp bạn đọc nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học và các ứng dụng của các yếu tố đó trong thực tiễn.

  14-01-2016 | 17:00
 • Cân bằng hóa học

  Bài viết tóm gọn những lý thuyết quan trọng nhất về cân bằng hóa học giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các lý thuyết khô khan trong sách giáo khoa.

  12-01-2016 | 16:02

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025