Hóa học lớp 11

Bài tập cacbon - silic

Các bài viết dưới đây tổng hợp các bài tập từ khó đến dễ giúp bạn đọc củng cố kiến thức và rèn luyện các dạng bài tập.
 • Bài tập cacbon - silic (có lời giải chi tiết)

  Bài viết dưới đây tổng hợp các bài tập lý thuyết và bài tập tính toán có lời giải chi tiết giúp bạn đọc ôn tập kiến thức và có thêm nhiều phương pháp giải bài tập hay.

  20-04-2016 | 16:50
 • BTTN tổng hợp cacbon - silic

  Bài viết tổng hợp bài tập trắc nghiệm lý thuyết và bài tập tính toán gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau từ khó đến dễ giúp bạn đọc ôn tập lại toàn bộ kiến thức và rèn luyện kỹ năng tính toán.

  19-04-2016 | 17:00
 • BTTN tính toán cacbon - silic

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm tính toán có đáp án dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc rèn luyện lại các kỹ năng giải bài tập của toàn chương.

  18-04-2016 | 09:40
 • 65 BTTN lý thuyết cacbon - silic

  65 câu trắc nghiệm lý thuyết có đáp án dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững lý thuyết của toàn bộ chương để có thể làm bài tập hiệu quả.

  16-04-2016 | 16:30

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025