Hóa học lớp 11

Bài tập nito - photpho

Tổng hợp các bài viết dưới đây giúp bạn đọc củng cố lại kiến thức và ôn tập lại các dạng bài tập của chương một cách khoa học.
 • Bài tập nito - photpho (có lời giải chi tiết)

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết dưới đây giúp bạn đọc ôn tập lại lý thuyết cũng như bài tập một cách hệ thống đồng thời rèn được kỹ năng trình bày khoa học qua lời giải chi tiết.

  07-04-2016 | 16:34
 • BTTN tổng hợp nito - photpho

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm dưới đây giúp bạn đọc ôn tập lại toàn bộ lý thuyết và làm quen với cách ra câu hỏi trong các đề thi, đề kiểm tra.

  06-04-2016 | 17:00
 • BTTN tính toán nito - photpho

  Các bài tập trắc nghiệm có đáp án dưới đây giúp bạn đọc rèn luyện các kỹ năng giải bài tập, đồng thời khắc sâu thêm kiến thức.

  05-04-2016 | 17:10
 • Bài tập trắc nghiệm lý thuyết nito - photpho

  Bài viết tổng hợp các BTTN lý thuyết về nito - phopho và các hợp chất của chúng, các bài tập được chọn lọc từ khó đến dễ giúp bạn đọc ôn tập kỹ và chắc kiến thức của toàn bộ chương.

  04-04-2016 | 17:02

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021