Hóa học lớp 9

Bài tập tự luyện hidrocacbon - nhiên liệu

Bài tập tự luyện giúp bạn đọc củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy của mình.
 • Kiểm tra 45 phút chương IV

  3 đề kiểm tra 45 phút chương IV: Hidrocacbon - Nhiên liệu gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học cũng như tự đánh giá được năng lực của mình.

  30-08-2016 | 10:45
 • Kiểm tra 15 phút chương IV (2 đề)

  Bộ đề kiểm tra 15 phút chương Hidrocacbon - Nhiên liệu gồm 1 đề trắc nghiệm và 1 đề tự luận có lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức cũng như cách giải bài tập nhanh và chính xác.

  30-08-2016 | 10:37
 • Trắc nghiệm Axetilen

  30 câu hỏi lý thuyết và bài tập sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức về axetilen

  13-06-2016 | 16:20
 • Trắc nghiệm benzen

  Bài viết giúp các bạn hệ thống hóa lại kiến thức về lý thuyết cũng như bài tập liên quan đến benzen

  13-06-2016 | 16:10
 • Đề kiểm tra 45 phút chương hiđrocacbon

  Đề kiểm tra 1 tiết hóa học 9 chương hiđrocacbon dưới đây được sưu tầm nhằm giúp học sinh nâng cao kiến thức. Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng tư duy, tính toán, phản xạ vấn đề đồng thời khi làm đề thi này học sinh sẽ biết được bản thân cần bổ sung ngay kiến thức còn thiếu...

  07-06-2016 | 15:00
 • BT trắc nghiệm về anken

  Bài tập về anken là một dạng bài tập rất cơ bản trong hóa học hữu cơ THCS cũng như THPT. Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm về kiến thức của anken

  07-06-2016 | 13:40
 • BT tự luận lập CTPT hợp chất hữu cơ

  Bài viết tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập tự luận về phương pháp xác định CTPT của hợp chất hữu cơ

  06-06-2016 | 17:50
 • Bài tập tự luận chương 4

  Bài viết tổng hợp các dạng bài tập theo từng mảng kiến thức từ cơ bản đến nâng cao

  04-06-2016 | 17:40
 • Trắc nghiệm chương 4 (có đáp án)

  Bài viết nhằm củng cố toàn bộ kiến thức trọng tâm của chương 4. Giúp học sinh khắc sâu kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng phản xạ với vấn đề hóa học gặp phải

  04-06-2016 | 17:35
 • Bài tập tự luận axetilen

  Bài viết giúp học sinh củng cố kiến thức về axetilen cũng như cách trình bày bài tập tự luận

  04-06-2016 | 17:30

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025