Kiểm tra 15 phút chương IV (2 đề)

Cập nhật lúc: 10:37 30-08-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bộ đề kiểm tra 15 phút chương Hidrocacbon - Nhiên liệu gồm 1 đề trắc nghiệm và 1 đề tự luận có lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức cũng như cách giải bài tập nhanh và chính xác.

 KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG IV

ĐỀ 01

Câu 1: Công thức nào là công thức phân tử của etilen?

A.CH4                  B.C2H4                 C.C2H2                 D.C6H6

Câu 2: Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là phản ứng nào?

A.Phản ứng thế                                           B.Phản ứng cộng

C.Phản ứng trùng hợp                                D.Phản ứng cháy

Câu 3: Trong các phân tử CH4, C2H4, C2H2, C6H6. Phân tử nào có cấu tạo chỉ toàn những liên kết đơn?

A.CH4                  B.C2H4                 C.C2H2                 C6H6

Câu 4: Các phân tử hợp chất hữu cơ có thể có cấu tạo mạch cacbon là:

A.Mạch thẳng                                             B.Mạch vòng

C.Mạch nhánh                                            D.Cả 3 loại mạch trên

Câu 5: Các phân tử hidrocacbon đều có một phản ứng chung là phản ứng nào?

A.Phản ứng thế                                           B.Phản ứng cộng

C.Phản ứng trùng hợp                                D.Phản ứng cháy

Câu 6: Dầu mỏ là hỗn hợp của các:

A.Muối                 B.Axit                  C.Bazơ                 D.Hidrocacbon

Câu 7: Biết rằng 2,24l khí (đktc) etilen làm mất màu 100ml dung dịch Brom 1M. Để làm mất màu dung dịch brom nói trên thì thể tích khí axetilen cần dùng là bao nhiêu?

A.1,12l                 B.3,36l                 C.2,24l                 D.4,48l

Câu 8: Từ canxi cacbua có thể điều chế trực tiếp được:

A.CH4                  B.C2H4                 C.C2H2                 D.H2

Câu 9: Trong các hidrocacbon CH4, C2H4, C2H2, C6H6. Chất được dùng để sản xuất nhựa PE là:

A.CH4                  B.C2H4                 C.C2H2                 D.C6H6

Câu 10: Khi đốt cháy 0,2 mol hợp chất A cần tối đa 11,2 l khí oxi. Vậy A là chất nào?

A.CH4                  B.C2H4                 C.C2H6                 D.C2H2

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Mỗi câu đúng 1 điểm

1B

2A

3A

4D

5D

6D

7A

8C

9B

10C

ĐỀ 02

Câu 1: (3đ) Cho các chất sau: CH4, CO2, C2H6O, CH3Cl, CaCO3, C6H6.

Hãy sắp xếp các chất vào bảng sau cho phù hợp

Hợp chất vô cơ

Hợp chất hữu cơ

Hidrocacbon

Dẫn xuất hidrocacbon

 

 

 

Câu 2: (4đ)

a)Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của C4H8

b)Hãy cho biết mỗi công thức cấu tạo trên thuộc loại mạch cacbon nào?

Câu 3: (3đ) Một hỗn hợp gồm có khí etilen, CO2 và hơi nước. Trình bày phương pháp thu được khí etilen tinh khiết

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: Mỗi công thức sắp xếp đúng 0,5đ

Hợp chất vô cơ

Hợp chất hữu cơ

Hidrocacbon

Dẫn xuất hidrocacbon

CaCO3

CO2

CH4

C6H6

C2H6O

CH3Cl

Câu 2:

      H    H    H    H                                       

              |      |      |                                       

H - C = C – C – C - H              Mạch thẳng                             (1đ)                   

                    |       |                                             

                   H     H        

      H          H    H                            

                    |      |                                         

H - C - C = C – C - H               Mạch thẳng                                      (1đ)

             |             |                                            

            H           H        

Mạch nhánh                                                         Mạch vòng

       H           H                                                 H   H

                    |                                                    |     |

H - C = C - C - H          (1đ)                     H - C – C - H

             |     H                                                   |     |                                    (1đ)

      H - C – H                                           H - C – C - H

             |                                                          |      |

            H                                                        H    H

  Câu 3:

- Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì CO2 bị giữ lại                1đ

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O                                                               1đ

- Dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch H2SO4 đặc dư, hơi nước bị giữ lại thu được etilen tinh khiết    1đ                                                                                                                                     

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021