Hóa học lớp 8

Chương 4: Oxi - không khí

Giới thiệu chi tiết tính chất của oxi, cách điều chế oxi. Đặc biệt oxi có rất nhiều ứng dụng quan trọng với đời sống của chúng ta.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021