Hóa học lớp 10

Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử

Các kiến thức của chương phản ứng oxi hóa khử giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các phản ứng oxi hóa đồng thời biết cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử một cách nhanh chóng.
  • Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

    Bài viết giúp bạn đọc phân biệt được các phản ứng chính xác khoa học tránh sự nhầm lẫn.

    16-05-2016 | 15:53
  • Phản ứng oxi hóa

    Phản ứng Ôxy hóa khử bao gồm tất cả các phản ứng hóa học trong đó các nguyên tử có trạng thái Ôxy hóa thay đổi, phản ứng Ôxy hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.

    14-05-2016 | 10:00

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021