Hóa học lớp 10

Lý thuyết chương phản ứng oxi hóa khử

Các bài viết dưới đây giúp bạn đọc phân biệt được đâu là phản ứng oxi hóa khử, bản chất của phản ứng và các cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử.
 • Một số dạng phản ứng oxi hóa khử cần nhớ

  Phản ứng oxi hóa khử bao gồm các dang: Dạng đơn giản, Dạng phản ứng nội phân tử, Phản ứng tự oxi hóa khử, Phản ứng oxi hóa khử phức tạp. Để cân bằng các dạng phản ứng này ta cần chú ý kỹ các đặc điểm của từng dạng để có cách cân bằng thích hợp nhé.

  23-05-2016 | 16:51
 • Một số phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

  Nguyên tắc chung để cân bằng phản ứng oxi hóa khử là số điện tử cho của chất khử phải bằng số điện tử nhận của chất oxi hóa hay số oxi hóa tăng của chất khử phải bằng số oxi hóa giảm của chất oxi hóa. Bài viết hướng dẫn bạn đọc một số cách cân bằng phản ứng...

  17-05-2016 | 17:09
 • Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  Bài viết giúp bạn đọc phân biệt được các phản ứng chính xác khoa học tránh sự nhầm lẫn.

  16-05-2016 | 15:53
 • Phản ứng oxi hóa

  Phản ứng Ôxy hóa khử bao gồm tất cả các phản ứng hóa học trong đó các nguyên tử có trạng thái Ôxy hóa thay đổi, phản ứng Ôxy hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.

  14-05-2016 | 10:00

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025