Hóa học lớp 11

Chương 9: Axit cacboxylic - Andehit - Xeton

Các bài viết giúp bạn đọc hiểu và nắm vững được tính chất của anđehit, của xeton hay của axit cacboxylic. Biết được CTPT và CTCT của nó có gì đặc biệt. Phản ứng hóa học của nó có gì đặc trưng và cần chú ý điều gì để vận dụng vào làm bài tập.
 • Phương pháp giải một số bài toán đặc biệt của một số axit cacboxylic

  Bài viết đưa đến cho bạn đọc phương pháp giải nhanh các bài toán đặc biệt về một số loại axit cacboxylic điển hình là axit fomic.

  23-02-2016 | 16:55
 • Bài tập phản ứng đốt cháy axit cacboxylic

  Cũng giống như các chất hữu cơ khác, axit cacboxylic dễ dàng tham gia vào phản ứng đốt cháy, khi giải bài toán về phản ứng đốt cháy axit cacboxylic cần phải căn cứ vào các đặc điểm kể trên, kết hợp với các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, các công thức tính số nguyên...

  22-02-2016 | 15:00
 • Bài tập phản ứng trung hòa

  Bài viết hướng dẫn bạn đọc giải các bài tập phản ứng của axit cacboxylic với dd kiềm nhanh và chính xác.

  20-02-2016 | 11:40
 • Bài tập axit cacboxylic tác dụng với kim loại

  Axit cacboxylic phản ứng được với kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tạo thành muối và giải phóng khí H2 (thường gặp là phản ứng với kim loại kiềm). Bài viết hướng dẫn bạn đọc pp pháp giải và các chú ý khi làm dạng bài tập này.

  19-02-2016 | 17:00
 • Bài tập phản ứng của axit cacboxylic với ancol

  Phản ứng este hóa với ancol là phản ứng quan trọng của axit cacboxylic và phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch nên các bài toán liên quan đến phản ứng này thường gắn với yếu tố hiệu suất phản ứng. Vì vậy để giải quyết tốt bài tập về phản ứng este hóa, người làm phải có...

  18-02-2016 | 16:40
 • Andehit - Xeton

  Bài viết giúp bạn đọc nắm vững những kiến thức quan trọng về andehit và xeton.

  17-02-2016 | 16:14
 • Axit cacboxylic

  Bài viết tổng hợp kiến thức lý thuyết về Axit cacboxylic trong Hóa học sẽ giúp bạn đọc trả lời các câu hỏi lý thuyết cũng như giải bài tập nhanh hơn và chính xác hơn.

  16-02-2016 | 15:24

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021