Hóa học lớp 11

Bài tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Các bài viết dưới đây tổng hợp các dạng bài tập lý thuyết cũng như các bài tập tính toán giúp bạn đọc củng cố và ôn luyện chắc phần kiên thức toàn bộ chương dẫn xuất halogen - ancol - phenol.
 • Bài tập tổng hợp dẫn xuất halogen - ancol - phenol

  Bài viết tổng hợp bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chương dẫn xuất halogen, ancol, phenol. Tất cả các bài tập tự luận đều có lời giải chi tiết giúp bạn đọc làm quen với cách trình bày khoa học và có thêm phương pháp giải bài tập hay, phần bài tập trắc nghiệm sẽ có đáp...

  13-02-2016 | 15:00
 • BTTN tính toán dẫn xuất halogen - ancol - phenol

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm dưới đây giúp bạn đọc ôn lại các dạng bài tập của toàn bộ chương và rèn luyện kỹ năng tính toán các bài tập hiệu quả.

  12-02-2016 | 15:00
 • BTTN lý thuyết dẫn xuất halogen - ancol - phenol

  Bài viết dưới đây tổng hợp các bài tập trắc nghiệm lý thuyết về dẫn xuất halogen - ancol - phenol hay và đầy đủ giúp bạn đọc nắm vững lý thuyết toàn bộ chương.

  11-02-2016 | 15:00

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021