Bài tập H3PO4 tác dụng với dd kiềm

Cập nhật lúc: 17:13 01-04-2016 Mục tin: Hóa học lớp 11


Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn đọc giải các bài tập về H3PO4 tác dụng với dd kiềm một cách đơn giản và tránh được các sai lầm khi giải dạng bài tập này.

BÀI TẬP H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DD KIỀM

 

{ Phương pháp giải:

 

w Nếu T  1 thì tạo muối: NaH2PO4

w Nếu 1 < T < 2 thì tạo 2 muối: NaH2PO4 và Na2HPO4

w Nếu T = 2 thì tạo muối: Na2HPO4

w Nếu 2 < T < 3 thì tạo 2 muối: Na2HPO4 và Na3PO4

w Nếu T  3 thì tạo muối Na3PO4

* PTTQ:

 

{ Ví dụ:

 Ví dụ 1: Cho 500ml dung dịch H3PO4 2M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol các chất au phản ứng

Hướng dẫn giải

 

 

            BD:       0,1           0,2      

            PƯ:       0,1           0,2                 0,1

            SPU:     0              0                    0,1

 

Ví dụ 2: Rót dung dịch chứa 11,76 g vào dung dịch chứa 16,8 g KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Giải

= 0,12 mol  ;   = 0,3 mol

Theo sơ đồ:

      

   0            0,12            0,24         0,36

Ta thấy: 0,24  < 0,3  < 0,36

 Tạo 2 muối  và

Áp dụng phương pháp đường chéo

                

  0                   0,12            0,24            0,36

                                                   0,3

 

                                         0,06          0,06

Vậy số mol của = 0,06 mol  ;  Số mol của là 0,06 mol

Ta có : = 0,06 mol = 0,06.174 = 10,44 g

            = 0,06 mol = 0,06.212 =12,72 g

Ví dụ 3: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 0,3 M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,16 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng muối thu được.

Giải

= 0,06 mol ; = 0,08 mol = 0,16 mol

Theo sơ đồ:

              

   0                   0,06            0,12            0,18

Ta thấy: 0,12  < 0,16  < 0,18

 Tạo 2 muối  và 

Áp dụng phương pháp đường chéo             

     0               0,06            0,12            0,18

                                                   0,16

 

                                         0,02          0,04

Vậy số mol của = 0,02 mol  ;  Số mol của là 0,04 mol

Ta có:

= 0,02 mol = 0,02.233 = 4,66 g

= 0,02 mol 0,02.601 = 12,02 g

Ví dụ 4: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 0,2 M vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,012 M. Tính khối lượng muối tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Giải

= 0,02 mol ; = 0,012 mol = 0,024 mol

Theo sơ đồ:

               

   0               0,02            0,04            0,06

Ta thấy: 0,02  < 0,024  < 0,04

 Tạo 2 muối  và  

Áp dụng phương pháp đường chéo

               

    0               0,02            0,04            0,06

                               0,024

                       0,016        0,004

Vậy số mol của =0,016 mol. Số mol của = 0,004 mol 

Ta có:

= 0,008 mol = 0,008.236 = 1,888 g

= 0,004 mol = 0,004.136 = 0,544 g

Ví dụ 5: Hấp thụ hoàn toàn 448 ml khí CO2(đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Sau phản ứng hoàn toàn, dung dịch thu được chứa chất tan nào ?

Giải

mol          = 0,05 mol  = 0,05 mol

Theo sơ đồ:

            CO2        

             0           0,02          0,04

Ta thấy:   =0,05 mol > 0,04 mol Dung dịch chứa chất tan: Na2CO3 và NaỌH dư

Ví dụ 6: Hấp thụ hết 672 ml CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M. Sau phản ứng thu được muối gì ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Giải

 mol         0,02 mol = 0,04 mol

Theo sơ đồ:

              CO2

             0         0,03         0,06

Ta thấy:                      0,03 < 0,04 < 0,06

 Tạo 2 muối:  và

Áp dụng phương pháp đường chéo

             CO2      

             0           0,03         0,06                          

                         0,02         0,01

Ta có: = = = 0,01 mol = 0,01.162 = 1,62 g

            == 0,01 mol  = 0,01.100 = 1 g

Ví dụ 7: Dẫn 890 ml khí H2S (đktc) vào 2 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa muối gì ?

Giải

= 0,04 mol                     0,04 mol  = 0,08 mol

Theo sơ đồ:

            H2S    

           0        0,04      0,08

Ta thấy:  = 0,08 mol  Dung dịch sau phản ứng chỉ chứa muối CaS

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021