BTTN tính toán chương đại cương hóa học hữu cơ

Cập nhật lúc: 15:58 27-11-2015 Mục tin: Hóa học lớp 11


Cùng luyện tập các bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ và các bài tập phản ứng của các hợp chất hữu cơ qua các bài tập trắc nghiệm có đáp án dưới đây.

BTTN TÍNH TOÁN CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

 

Câu 1: Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT của X là

             A. C2H6.                     B. C2H4.                      C. C2H2.                         D. CH2O.

Câu 2: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?

             A. 4.                            B. 2.                          C. 3.                                D. A.1.

Câu 3: Một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với không khí bằng bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?

             A. 2.                            B. A. 1.                     C. 3.                                D. 4.

Câu 4: Hợp chất X có thành phần % về khối lượng : C (85,8%) và H (14,2%). Hợp chất X là

             A. C3H8.                     B. C4H10.                    C. C4H8.                                  D. kết quả khác.

Câu 5: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là

             A. C4H10O.                 B. C5H12O.                 C. C4H10O2.                             D. C4H8O2.

Câu 6: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần lưu huỳnh. Trong CTPT của X chỉ có 1 nguyên tử S, vậy CTPT của X là

             A. CH4NS.                 B. C2H2N2S.               C. C2H6NS.                             D. CH4N2S.

Câu 7: a. Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

             A. C3H9O3.                 B. C2H6O2.                 C. C2H6O.                       D. CH3O.

b. Công thức thực nghiệm của chất hữu cơ có dạng (CH3Cl)n thì công thức phân tử của hợp chất là

             A. CH3Cl.                   B. C2H6Cl2.                   C. C2H5Cl.                       D. C3H9Cl3.

Câu 8: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là

             A. C3H6O2.                B. C2H2O3.                  C. C5H6O2.                     D. C4H10O.

Câu 9: Chất hữu cơ X có M = 123 và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với

72 : 5 : 32 : 14. CTPT của X là

             A. C6H14O2N.            B. C6H6ON2.               C. C6H12ON.                  D. C6H5O2N.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2 bằng 15. CTPT của X là

             A. C2H6O.                 B. CH2O.                     C. C2H4O.                      D. CH2O2.

Câu 11: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là

             A. C4H10O.                B. C4H8O2.                  C. C4H10O2.                             D. C3H8O.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe =  4) là 7,5. CTPT của X là

             A. CH2O2.                 B. C2H6.                      C. C2H4O.                               D. CH2O.

Câu 13: Đốt cháy 1 lít hơi hiđrocacbon với một thể tích không khí (lượng dư). Hỗn hợp khí thu được sau khi hơi H2O ngưng tụ có thể tích là 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư còn 16,5 lít, cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn lại 16 lít. Xác định CTPT của hợp chất trên biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm 1/5 không khí, còn lại là N2.

             A. C2H6.                    B. C2H4.                      C. C3H8.                         D. C2H2.

Câu 14: Đốt 0,15 mol một hợp chất hữu cơ thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác đốt 1 thể tích hơi chất đó cần 2,5 thể tích O2. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hợp chất đó là

            A. C2H6O2.                 B. C2H6O.                   C. C2H4O2.                     D. C2H4O.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, còn lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết  < 2. CTPT của X là     

             A. C2H7N.                   B. C2H8N.                 C. C2H7N2.                     D. C2H4N2.

Câu 16: Oxi hóa hoàn toàn 4,02 gam một hợp chất hữu cơ X chỉ thu được 3,18 gam Na2CO3 và 0,672 lít khí CO2. CTĐGN của X là

             A. CO2Na.                   B. CO2Na2.                C. C3O2Na.                     D. C2O2Na.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon trong 0,5 lít hỗn hợp của nó với CO2 bằng 2,5 lít O2 thu được 3,4 lít khí. Hỗn hợp này sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn 1,8 lít, tiếp tục cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít khí. Các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hiđrocacbon là

             A. C4H10.                     B. C3H8.                    C. C4H8.                         D. C3H6.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,62 gam CO2 ; 1,215 gam H2O và 168 ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của A so với không khí không vượt quá 4. Công thức phân tử của A là

             A. C5H5N.                   B. C6H9N.                  C. C7H9N.                      D. C6H7N.

Câu 19: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,25 gam H2O ; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2 (đkc). Phần trăm khối lượng của C, H, N và O trong X lần lượt là

             A. 58,5% ; 4,1% ; 11,4% ; 26%.                    B. 48,9% ; 15,8% ; 35,3% ; 0%.

             C. 49,5% ; 9,8% ; 15,5% ; 25,2%.                 D. 59,1 % ; 17,4% ; 23,5% ; 0%.

Câu 20: Phân tích 0,31gam hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, N tạo thành 0,44 gam CO2. Mặt khác, nếu phân tích 0,31 gam X để toàn bộ N trong X chuyển thành NH3 rồi dẫn NH3 vừa tạo thành vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thì phần axit dư được trung hòa bởi 50 ml dung dịch NaOH 1,4M. Biết 1 lít hơi chất X (đktc) nặng 1,38 gam. CTPT của X là

             A. CH5N.                     B. C2H5N2.               C. C2H5N.                    D. CH6N

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021