Hóa học lớp 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Hợp chất vô cơ được chia thành 4 loại chính: oxit, axit, bazo và muối. Tất cả các hợp chất trên chúng ta đã được tìm hiểu sơ lược ở chương trình lớp 8, ở chương trình lớp 9 chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về tính chất cũng như cách điều chế các hợp chất này.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025