Bài tập trắc nghiệm phân bón hóa học (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 13:40 27-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Tổng hợp các bài tập giúp bạn khắc sâu được kiến thức về phân bón.

 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÂN BÓN HOÁ HỌC 

 Câu 1

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

A.CaCO3              B.Ca3(PO4)2                             C.Ca(OH)2                     D.CaCl2                                              

Câu 2

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

A.(NH4)2SO4                            B.Ca (H2PO4)2                                         

 C.KCl                                     D.KNO3                                               

Câu 3

 Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

A. KCl                                     B. Ca3(PO4)2                                            

C. K2SO4                                   D. (NH2)2CO                                      

Câu 4

 Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:

A. KNO3 , NH4NO3 , (NH2)2CO

B. KCl , NH4H2PO4 , Ca(H2PO4)2

C. (NH4)2SO4 , KCl , Ca(H2PO4)2

D. (NH4)2SO4 ,KNO3 , NH4Cl                 

Câu 5

Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng  đạm cao nhất ?

A. NH4NO3                                        B.NH4Cl              

C.(NH4)2SO4                            D. (NH2)2CO                                        

Câu 6

Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:

A. NaOH

B. Ba(OH)2

C. AgNO3

D. BaCl2                                                  

Câu 7

Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca3 (PO4)2  , KCl người ta dùng dung dịch :

A.NaOH               B. Ba(OH)2                             C. KOH                D. Na2CO3                                                    

Câu 8

Cho 0,1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch NH4NO3 dư thì thể tích thoát ra ở đktc là :

A. 2,24  lít            B. 4,48  lít                      C. 22,4  lít            D. 44,8  lít                           

Câu 9

Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4

A.42,42 g             B. 21,21 g                      C. 24,56 g            D. 49,12 g

Câu 10

Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là :

A. 32,33%            B. 31,81%                      C. 46,67%            D. 63,64%                                       

Câu 11

Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là:

A.Ca3(PO4)2, (NH4)2HPO4                            B. NH4NO3 ,Ca(H2PO4)2   

C. NH4H2PO4,(NH4)2HPO4                          D. NH4H2PO4 ,Ca(H2PO4)2

Câu 12

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

A. (NH4)2HPO4 ,KNO3              B. (NH4)2HPO4,NaNO3    

C. (NH4)3PO4 , KNO3               D. NH4H2PO4 ,KNO3

Câu 13

Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất? 

A. KCl.                  B. NH4NO3.                  C. NaNO3.                     D. K2CO3

Câu 14

Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây:

A.Muối ăn            B. thạch cao                            C. phèn chua                  D. vụi sống

Câu 15 

Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Thành phần chính của  supephotphat kộp gồm  Ca(H2PO4)2 và CaSO4                  

B. Urê có công thức là (NH2)2CO

C. Supephotphat chỉ có Ca(H2PO4)2                                                                                 

D.  Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng

Câu 16

Phân đạm ure thường chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ cung cấp 70 kg N:

A. 152,2               B. 145,5               C. 160,9                D. 200,0

Câu 17

Phân lân suphephotphat kép thực sản  xuất được thường chỉ chứa 40% P2O5. Hàm lượng % Ca(H2PO4)2 trong phõn: A. 69,0                      B. 65,9                           C. 71,3                           D. 73,1

Câu 18

Phân kali KCl sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ chứa 50% K2O. Hàm lượng % KCl trong phân bón đó:

A. 72,9                           B. 76.0                           C. 79,2                           D. 75,5

Câu 19

Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:

A. các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng   

B. nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác

C. nguyên tố photpho và một số nguyên tố khác         

D. nguyên tố kali và một số nguyên tố khác

Câu 20

Phân đạm cung cấp nitơ cho cây dưới dạng ion:

A. NO3- và NH4+             B. NH4+, PO43-         C. PO43-  ,K+                   D. K, NH4+

Câu 21

Phân kali cung cấp kali cho cây dưới dạng ion:

 A. NO3- và NH4+              B. K+                  C. photphat (PO43-)       D. Kvà NH4+

Câu 22

 Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất:   

A. ít chua              B. chua                           C. kiềm                           D. trung tính

Câu 23

 Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion:

A. NO3- và NH4+                      B. photphat (PO43-)                

C. PO43-  và K+                         D. Kvà NH4+

Câu 24

Loại đạm nào sau đây được gọi là đạm 2 lá?

A.NaNO3              B.NH4NO3            C.Ca(NO3)2          D. (NH4)2CO3

Câu 25

Để đánh giá chất lượng phân đạm, người ta dựa vào chỉ số

A.% khối lượng NO có trong phân

B.% khối lượng HNO3 có trong phân

C.% khối lượng N có trong phân

D.% khối lượng NH3 có trong phân

1B

2D

3D

4C

5D

6C

7B

8B

9A

10C

11C

12A

13B

14D

15B

16A

17D

18C

19A

20A

21B

22B

23B

24B

25C

 

 

 

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025