Trắc nghiệm chương 1. Phân loại hợp chất vô cơ (có đáp án)

Cập nhật lúc: 15:00 27-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bài tập giúp củng cố toàn bộ kiến thức lý thuyết, cũng như các dạng bài tập về hợp chất vô cơ

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ  (CÓ ĐÁP ÁN)

Câu 1. Thành phần chính của vôi sống có công thức hoá học là:

A. CaO

B. Ca(OH)2

C. CaSO4

D. CaCO3

Câu 2. Chất làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ là:

A. CaO

B. Na2O

C. CO

D. SO2

Câu 3. Chọn dãy chất đều là oxit:

A. NaCl ; CaCl2 ; MgCl2 ; FeCl2

B. NaOH ; Ca(OH)2 ; Mg(OH)2 ; Fe(OH)2

C. Na2O ; CaO ; MgO ; FeO

D. Na ; Ca ; Mg ; Fe

Câu 4. Chọn dãy chất đều là oxit axit:

A. CaO ; K2O ; Na2O ; BaO

B. CO2 ; SO3 ; P2O5 ; N2O5

C. CO ; CaO ; MgO ; NO

D. CO ; SO3 ; P2O5 ; NO

Câu 5. Một hợp chất oxit của sắt có thành phần về khối lượng nguyên tố sắt so với oxi là 7: 3. Vậy hợp chất đó có công thức hoá học là:

A. Fe2O3

B. FeO

C. Fe3O4

D. Fe(OH)2

Câu 6. Cho 140 kg vôi sống có thành phần chính là CaO tác dụng với nước thu được Ca(OH)2.Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước.Vậy lượng Ca(OH)2  thu được là:

A. 144 kg

B. 147 kg

C. 148 kg

          D. 140 kg

Câu 7. Các oxit tác dụng được với nước là:

A. Al2O3, NO, SO2

B. PbO2, K2O, SO3

C. CaO, FeO, NO2

D. BaO, K2O, Na2O

Câu 8. BaO tác dụng được với các chất nào sau đây:

A. P2O5, CuO, CO

        B. H2O, NO, KOH

C. H2O, H2CO3, CO2

D. NaOH, SO3, HCl

Câu 9. Oxit nào sau đây có thể làm khô khí hidro clorua:

A. CuO

B. P2O5

C. CO2

D. CO

Câu 10. Các cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. Na2O và SO3, CaO và H2CO3

B. PbO và H2O, BaO và SO2

C. CuO và N2O5, P2O5 và KOH

D. MgO và H2O, NaOH và CO2

Câu  11 . Để tách một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3, CaCO3, MgSO4, có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau

A.  Dùng  nước,  NaOH  dư,  dd  H2SO4

B. Dung dịch HCl , NaOH dư, dd H2SO4

C. Dung dịch NaOH dư, dd H2SO4

D. HNO3 , NaOH dư, dd H2SO4

Câu 12. Để   tách   một   hỗn   hợp   gồm   Na,   C,    Fe,   có   thể   dùng   phương   pháp   :    

A. Dung dịch HCl để hoà tan Na, C, Fe , sau đó điện phân dung dịch thu được Fe, Na.

B. Nước, sau đó dùng dung dịch HCl, điện phân dung dịch FeCl2, điện phân NaOH nóng chảy

C.   H2SO4   để   hoà   tan   Na,   Fe,    điện   phân   dung   dịch   để   có   Na,   Fe.    

D. Dung nam châm để tách Fe, oxi hoá bằng O2, C cho ra CO2, Na cho ra Na2O, sau đó khử CO2 và Na2O thành C và Na bằng H2

Câu 13. Dùng tổ hợp 2 trong 4 chất sau: dd HCl, dd NaOH, nước Cl2, dd NH4OH kết hợp với sự điện phân để tách 3 kim loại Cu, Fe, Al ra khỏi hỗn hợp 3 kim loại.

A. Dung dịch NaOH, dung  dịch HCl

B. Dung dịch HCl, nước Cl2

C. Dung dịch NaOH, dung dịch NH4OH

D. Dung dịch NaOH, nước Cl2

Câu 14. Để tách Al2O3 nhanh ra khỏi hỗn hợp với CuO mà không làm thay đổi khối lượng của nó, có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch amoniac

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch H2SO4 loãng

Câu 15. Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch nước vôi trong.

B. Cho hỗn hợp đi qua CuO nung nóng.

C. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4.

D. Nén và làm lạnh hỗn hợp, NH3 hóa lỏng.

Câu 16. Khí nitơ bị lẫn một ít tạp chất là oxi (khí X). Ta có thể dùng cách nào trong các cách sau để  loại bỏ oxi?

A. Cho khí X đi quan bột Cu dư, nung nóng.

B. Cho khí X quan dung dịch KI trong môi trường axit

C. Cho Fe đốt nóng cháy trong khí X hoặc khí X đi qua photpho.

D. A, C đúng

ĐÁP ÁN

1A

2D

3C

4B

5A

6C

7D

8C

9B

10A

11A

12B

13A

14B

15D

16D

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025