Hóa học lớp 11

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Tổng hợp các bài viết dưới đây sẽ đem đến cho bạn tổng hợp lý thuyết, phương pháp giải bài tập và rất nhiều bài tập luyện thêm giúp bạn học chương này thật hiệu quả.
  • Ancol

    Bài viết dưới đây đem đến cho bạn đọc những lý thuyết quan trọng về ancol.

    02-02-2016 | 17:00
  • Dẫn xuất halogen

    Dẫn xuất halogen được đề cập không nhiều trong chương trình hóa học phổ thông nhưng đây lại là loại hợp chất trung gian quan trọng giữa hidrocacbon và các hợp chất hữu cơ có nhóm chức. Bài viết này giúp các bạn đọc có những kiến thức cơ bản về dẫn xuất halogen của hidrocacbon.

    01-02-2016 | 15:54

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025