Hóa học lớp 12

Lí thuyết về Lipit

bài viết giúp các em biết khía niệm lipit, chất béo, tính chất vật lý và hóa học của chất béo cũng như vai trò của lipit - chất béo trong đời sống.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025