Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng xà phòng hóa chất béo. Xác định chỉ số chất béo ( có đáp án)

Cập nhật lúc: 12:50 24-06-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Các BTTN giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng giải các bài tập tính toán các chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa...của chất béo.

Các em đã nắm được các kiến thức về phản ứng xà phòng hóa chất béo và các khái niệm các chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa, chỉ số iot của chất béo, cũng như cách làm dạng bài tập này chưa? Hãy luyện tập giải các bài tập sau để khắc sâu kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải toán của mình nhé. :)

BTTN: PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA CHẤT BÉO. XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CHẤT BÉO

(có đáp án)

Câu 5: Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2g glixerol và 83,4g muối của một axit béo no Y. Y là:

A. axit axetic              B. axit panmitic                      C. axit oleic                D. axit stearic

Câu 6: Đun sôi một triglixerit X với dung dịch KOH đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,92g glixerol và hỗn hợp Y gồm muối của axit béo oleic và muối của axit linoleic, trong đó muối của axit linoleic có khối lượng 3,18g. CTCT của X là:

A. C17H33COOC3H5(C17H31COO)2

B. (C17H33COO)2C3H5 – OOCC17H31

C. C17H35COOC3H5(C17H31COO)2

D. (C17H35COO)2C3H5 – OOCC17H33

Câu 7: Cho 100 kg một loại mỡ chứa 50%tristearin, 30% triolein, 20% tripanmitin tác dụng với NaOH vừa đủ. Khối lượng xà phòng thu được là:

A. 103,16kg                B. 113,45kg                            C. 113,23kg                D. 99,81kg

Câu 8: Khi xà phòng hóa chất béo X (% khối lượng của oxi là 10,86%) trong NaOH thu được 46g grixerol và a g muối natri của một axit béo. Giá trị của a là:

A. 413                         B. 417                                     C. 456                         D. 459

Câu 9: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được khối lượng xà phòng là:

A. 16,68g                    B. 17,8g                                  C. 18,24g                    D. 18,38g

Câu 10: Hiđro hoá hoàn toàn m(g) triolein (glixerol trioleat) thì thu được 89g tristearin (glixerol tristearat). Giá trị m là

A. 84,8g                      B. 88,4g                      C. 48,8g                      D. 88,9g

Câu 11:  Hiđro hoá chất béo triolein glixerol (H=80%). Sau đó thuỷ phân hoàn toàn bằng NaOH vừa đủ thì thu được bao nhiêu loại xà phòng?     

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 12 : Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85%  tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 85% natri stearat (về khối lượng). Biết hiệu suất thuỷ phân là 85%

A. 1,500 tấn                B. 1,454 tấn                C. 1,710 tấn                D. 2,012 tấn

Câu 13:: Một loại mỡ chứa 40% olein, 20% panmitin và 40% stearin.  Xà phòng hóa hoàn toàn m kg mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là   A. 1,209                      B. 1,3062                     C. 1,326                    D. 1,335 

Câu 14: Khi xà phòng hoá 1,5g chất béo cần 100ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo đó bằng:            

A. 373,3                                  B. 337,3                      C. 333,7                      D. 377,3

Câu 15: Để phản ứng với 100g lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dung 17,92g KOH. Tính khối lượng muối thu được.    

A. 108,265                  B. 150,256                  C. 120,265                  D. 103,256

Câu 16: Để trung hoà axit dư có trong 5,6g lipit cần 6 ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là :

A. 6                             B. 2,4                          C. 4,28                        D. 4,8

Câu 17: Xà phòng hóa 1 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hóa 200. Khối lượng glixerol thu được là: 

A.352.43g                   B. 105.59g                  C. 320.52g                  D. 193 g

Câu 18: Để xà phòng hóa 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1.42 kg NaOH. Sau phản ứng  hoàn toàn muốn trung hòa hỗn hợp cần 50ml dd HCl 1M. Tính khối lượng của glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất đã tạo ra

A. 1048.8g và 10346.7g                                 B. 1200g và 11230.3g            

C. 1345g và 14301.7g                                    D. 1452g và 10525.2g

Câu 19: Xà phòng hóa 2.52 g chất béo X cần 90ml dd KOH 0.1M.Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 5.04g chất béo X thu đc 0.53 g glixerol. Tìm chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit của chất béo X: 

A. 200 và 8                 B. 198 và 7                              C. 211 và 6                  D. 196 và 5

Câu 20: Khi xà phòng hoá hoàn toàn 2,52 gam chất béo trung tính thu được 0,265gam glixerol. Tính chỉ số xà phòng của chất béo? 

A. 18                           B. 80                                       C. 180                         D. 192

Các em có thể xem lại lí thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo và cách xác định các chỉ số chất béo tại đây!

Download bộ đề gồm 45 câu trắc nghiệm có đáp án và thử xem mình có làm đúng hết cả 45 câu hay không nhé :)
Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại ở phần Bình luận. :)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021