Hóa học lớp 12

Phương pháp giải bài toán este - lipit

Các bài viết sẽ giúp các em biết cách làm các dạng bài tập trong chương Este - lipit từ cơ bản đến nâng cao. bao gồm chuyên đề: Xác định công thức phân tử- công thức cấu tạo của este, Phản ứng este hóa và xác định hiệu suất của phản ứng este - hóa...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025