Stiren và naphtalen

Cập nhật lúc: 15:55 21-01-2016 Mục tin: Hóa học lớp 11


Bài viết tóm gọn những lý thuyết cơ bản nhất về stiren và naphtalen giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về 2 hợp chất này.

STIREN VÀ NAPHTALEN

I – STIREN :

1 . Tính chất vật lí và cấu tạo

-  Là một chất lỏng không màu , nhẹ hơn nước,  không tan trongnước .

- t0nc :-310C .t0s: 1450C .

- CTCT :      

+  Có một vòng benzen.

+  Có một liên kết đôi ở nhóm thế.

2 – Tính chất hóa học :

a. Phản ứng cộng :

C6H5-CH=CH2 +Br2 \(\rightarrow\)C6H5-CH –CH2

                                                   |       |

                                                   Br    Br

C6H5-CH=CH2 + HCl\(\rightarrow\)C6H5 –CH-CH3

                                                                        |

                                                     Cl

- Halogen ( Cl2, Br2) , hiđro halogenua cộng vào nhóm vinyl tương tự như cộng vào anken .

b/ Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp :       

Phản ứng đồng trùng hợp :           

nCH2=CH-CH=CH2 +n CH=CH2   \(\overset{Xt, to}{\rightarrow}\)       -CH2-CH=CH-CH2-CH-CH­2-…\(\rightarrow\)

                                                C6H5  

                                   C6H5              

[- CH2-CH=CH-CH2-CH-CH­2-]n

                                  C6H5

            Poli(butađien-stiren)  

c/ Phản ứng oxihóa :

 - Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxihóa ở nhóm vinyl, còn vòng benzen vẫn giữ nguyên .

3. Ứng dụng  :

  Để sản xuất polime :

- Polistiren là một chất nhiệt dẻo , trong suốt ,dùng chế tạo các dụng cụ văn phòng ,đồ dùng gia đình . . .

- Poli(butađien-stiren ) hay cao su buna-S , có độ bền cơ học cao hơn cao su buna .

II – NAPTALEN :

1 . Tính chất vật lý và cấu tạo :   

- Là chất rắn màu trắng , có mùi đặc trưng (mùi băng phiến ) .

-  Thăng hoa ngay ở nhiệt độ thường , t0nc 800C , t0s 2180C , D = 1,025 g/cm3 (250C) .

- Không tan trong nước , tan trong dung môi hữu cơ .

- CTPT : C10H8           

2 . Tính chất hóa học :

a/ Phản ứng thế :

- Naptalen tham gia các phản ứng thế dễ hơn so với ben zen , sản phẩm thế vào vị trí 1(a) là sản phẩm chính .

 + Br2+HBr

+HNO3+ H2O.

b/ Phản ứng cộng hiđro ( hiđrohóa )           

C10H8 Naphtalen                C10H12,tetralin                     C10H18 đecalin

c/ Phản ứng oxihóa :

Không bị oxihó bởi KMnO4 . Khi có xúc tác V2O5 ở nhiệt cao nó bị oxihóa bởi oxi không khí tạo thành anhiđrit phtalic .

                                          Anhiđrit phtalic

3 .Ứng dụng :

- Dùng để sản xuất anhiđrit phtalic ,naphtol, naphtylamin .. . dùng trong công nghiệp chất dẻo , dược phẩm phẩm nhuộm - Tetralin và đecalin được dùng làm dung môi .

- Naphtalen còn dùng làm chất chống gián.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Tên gọi của hợp chất nào sau đây không đúng ?

A.    : isopren                   B. : naphtalen

C.  : stiren                          D.  : p-xilen

Câu 2. Hiđrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng C xấp xỉ bằng 92,31%. Khi X tác dụng với brom trong dung dịch tạo ra dẫn xuất đibrom Y trong đó phần trăm khối lượng brom bằng 60,61%. Công thức cấu tạo của X là 

Câu 3. Stiren có công thức cấu tạo nào dưới đây?

Câu 4. Khi cho naphtalen tác dụng với axit HNO3 (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được sản phẩm chính là

Câu 5. Cho chuỗi biến hoá sau :

     C2H2 + H2 X   Z   T  (+ H2 )  polistiren

Kết luận nào sau đây đúng :

     A. X là C2H6                                                      B. Z là C6H5CH2CH3

     C. Y là C6H5Cl                                     D. T là C6H5CH2CH3

Câu 6. Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?

A. Metan và etan.                         B. Toluen và stiren.

C. Etilen và propilen.                    D. Etilen và stiren.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

B

B

D

B

B

B

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025