Anken - Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý

Cập nhật lúc: 15:04 22-12-2015 Mục tin: Hóa học lớp 11


Anken có công thức chung là gì? Danh pháp anken có gì khác so với ankan không? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

ANKEN – ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

I. Khái niệm, cấu tạo, danh pháp

1. Khái niệm

- Anken hay olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử có chứa 1 liên kết đôi C=C còn lại là các liên kết đơn.

- Công thức tổng quát của anken: CnH2n (n ≥ 2).

2. Cấu tạo

 Mạch C hở, có thể phân nhánh hoặc không phân nhánh.

 Trong phân tử có 1 liên kết đôi: gồm 1 liên kết  và 1 liên kết . Nguyên tử C ở liên kết đôi tham gia 3 liên kết  nhờ 3 obitan lai hoá sp2, còn liên kết  nhờ obitan p không lai hoá.

 Đặc biệt phân tử CH2 = CH2 có cấu trúc phẳng.

 Do có liên kết  nên khoảng cách giữa 2 nguyên tử C = C ngắn lại và hai nguyên tử C này không thể quay quanh liên kết đôi vì khi quay như vậy liên kết  bị phá vỡ.

 Hiện tượng đồng phân do: Mạch cacbon khác nhau, vị trí của nối đôi khác nhau. Nhiều anken có đồng phân cis - trans.

Ví dụ: Buten-2                                    

Anken có đồng phân với xicloankan.

3. Cách gọi tên

a) Mach C không nhánh: Tên mạch C + số chỉ cị trí nối đôi + en.

b) Mach C có nhánh:

Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + Tên mạch chính + số chỉ vị trí nối đôi + en.

Mạch chính là mạch có nối đôi với số thứ tự của C ở nối đôi nhỏ nhất

Ví dụ:

4. Đồng phân

- Anken có các loại đồng phân:

 + Đồng phân xicloankan (n ≥ 3)

+ Đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 4);

+ Đồng phân hình học.

- Điều kiện để anken A - C(B) = C(X) - Y có đồng phân hình học: tì A # B và X # Y.

- Đồng phân hình học gồm đồng phân cis và đồng phân trans:

+ Đồng phân cis: mạch C chính cùng một phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

+ Đồng phân trans: mạch C chính ở khác phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

II. Tính chất vật lý

 Theo chiều tăng của n (trong công thức CnH2n), nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng.

n = 2 - 4 : chất khí

n = 5 - 18 : chất lỏng.

n ≥ 19 : chất rắn.

 Đều ít tan trong nước, tan được trong một số dung môi hữu cơ (rượu, ete,…)

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1:  Anken X có đặc điểm : Trong phân tử có 8 liên kết xích ma (σ ). CTPT của X là

        A. C2H4.                      B. C4H8.                     C. C3H6.                         D. C5H10.

Câu 2: Số đồng phân của C4H8 (kể cả mạch vòng, đồng phân cis-trans nếu có) là

            A. 7.                              B. 4.                           C. 6.                             D. 5.

Câu 3: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?                                

            A. 4.                              B. 5.                            C. 6.                             D. 7.

Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?     

            A. 4.                              B. 5.                            C. 6.                             D. 10.

Câu 5: Cho các chất sau : CH2=CHCH2CH2CH=CH2 ; CH2=CHCH=CHCH2CH3 ;

        CH3C(CH3)=CHCH2 ; CH2=CHCH2CH=CH2 ; CH3CH2CH=CHCH2CH3 ;

       CH3C(CH3)=CHCH2CH3 ; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2 ; CH3CH=CHCH3.

Số chất có đồng phân hình học là

            A. 4.                            B. 1.                            C. 2.                            D. 3.

Câu 6: Trong các hiđrocacbon sau : propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4-đien, penta-1,3-đien. Những

hiđrocacbon có đồng phân cis-trans là

            A. propen, but-1-en.                                        B. propen, but-2-en.     

            B. pent-1-en, but-1-en.                                     D. but-2-en, penta-1,3-đien.

Câu 7: Cho các chất : xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là

           A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.                B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.

          C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.         D. 2-metylpropen, cis -but-2-en và xiclobutan.

Câu 8: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

            A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).            B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).

            C. eten và but-2-en (hoặc buten-2).                  D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 9: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm

            A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.                          B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

            C. B hoặc D.                                                           D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 10: Số cặp anken ở thể khí ở điều kiện thường (chỉ tính đồng phân cấu tạo) thỏa mãn điều kiện : Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là

            A. 6.                              B.  3.                           C. 5.                           D. 4.

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

C

D

A

D

A

C

C

C

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021