Bài tập trùng hợp stiren

Cập nhật lúc: 17:00 28-01-2016 Mục tin: Hóa học lớp 11


Bài viết chia sẻ với bạn đọc dạng bài tập trùng hợp stiren với các ví dụ minh họa tiêu biểu được giải chi tiết.

BÀI TOÁN TRÙNG HỢP STIREN

- ĐLBT khối lượng:  

(cao su, nhựa, thủy tinh, tơ, chất dẻo…)  +  monome dư

            

- ĐIỀU CHẾ POLIME :

+  BÀI TOÁN 1 : Trùng hợp polistiren

n CH2 = CH        [ - CH2 – CH - ] n

Yêu cầu : Xác định chất còn dư sau phản ứng

+ BÀI TOÁN 2 : Đồng trùng hợp butadien -1,3 và stiren 

Yêu cầu : Tỉ lệ mắt xích butadien -1,3 và stiren  là không phải 1 : 1 mà là tỉ lệ

Xác định tỉ lệ các hệ số trùng hợp

VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1.  Tiến hành trùng hợp 20,8g Stiren . Hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch Br2 0,2 M . Tính % Stiren tham gia trùng hợp ?

Lời giải 

CH = CH2   + Br2  ®  CHBr – CH2Br

C6H5  (dư)                   C6H5

0,1 mol     ¬ 0,1

% Stiren trùng hợp =

Ví dụ 2. Đem trùng hợp 5,2 gam stiren hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100ml dd Br2 0,15 M sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 0,635 gam iot . Khối lượng polime tạo thành là ?

 Lời giải

nI2= 0.0025 (mol) 
nBr2= 0.015 (mol) 
do Br2 dư tác dụng với

2KI + Br2→2KBr + I2 
        0.0025            0.0025
n Br2 pư với Stiren= 0.015 - 0.0025= 0.0125 (mol) 
(C6H5) - CH=CH2 + Br2 → (C6H5) – CH(Br ) - CH2-Br

 0.0125 <------        0.0125
m stiren dư tác dụng với Br2 = 0.0125 . 104= 1.3 (g) 
m stiren trùng hợp = 5.2- 1.3 = 3.9 (g)

Ví dụ 3: Tiến hành pư trùng hợp 10.4g stiren đc hh X gồm polistiren và stiren dư.Cho X tác dụng vs 200ml dd Brom 0.15M,sau đó cho dd KI vào thấy xuất hiện 1.27g I2.Hiệu suất trùng hợp stiren là:

A.60%                                B.75%                        C.80%                          D.83.33%

Lời giải

Br2+2KI → I2+2KBr

nI2=0.005

=>nBr2dư = 0.005

=>nBr2pứ = 0.025

=>n stiren dư = 0.025

=>H=(0,1- 0.025) . 104/10.4=0.75

Ví dụ 4: Trùng hợp 65,0(g) stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác bezyonyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng ( đã loại bỏ hết bezyonyl peoxit) vào 1,0lít dung dịch brom 0,15M; sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra 6,35(g) iot
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng
b) Tính hiệu suất phản ứng trùng hợp stiren

Lời giải

 

Ví dụ 5: Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất
chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là :
A.13,52 tấn.                            B. 10,6 tấn.                             C. 13,25 tấn.               D. 8,48 tấn.

Lời giải 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025