Hóa học lớp 10

Chương 3: Liên kết hóa học

Trong hóa học, liên kết hóa học là lực giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể. Vậy có phải tất cả các phân tử hay tinh thể đều có liên kết hóa học giống nhau? Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các dạng liên kết hóa học.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021