Đề kiểm tra 15 phút chương II: Phản ứng hóa học (3 đề - lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 17:20 22-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 8


3 đề kiểm tra 15 phút gồm trắc nghiệm và tự luận với lời giải và thang điểm chi tiết sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức đồng thời bổ sung những kiến thức còn thiếu xót

 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

ĐỀ SỐ 01

Câu 1 : Đâu là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng dưới đây ?

A. Nước sôi                             

B. Nước bốc hơi

C. Nước đóng băng

D. Nước bị phân hủy tạo thành khí oxi và khí hidro

Câu 2 : Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng như thế nào với tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng ?

A. Bằng nhau                          

B. Lớn hơn                              

C. Nhỏ hơn      

D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy vào từng phản ứng

Câu 3 : Cho phản ứng hóa học :

A + B → C + D

Nếu khối lượng của các chất A,C,D lần lượt là 20g, 35g và 15g thì khối lượng chất B đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu gam ?

A. 15g                           B. 20g                                     C. 30g                                     D.35g

Câu 4 : Cho PTHH :

2HgO  →  2Hg  +  xO2

Khi đó giá trị của x là :

A. 1                               B. 2                                         C. 3                                         D. 4

Câu 5 : Cho PTHH :

2Cu  +  ?   →  2CuO

Chất cần điền vào dấu chấm hỏi là :

A. O                               B. O2                                       C. 2O                                      D. Cu

Câu 6 : Một mol bất kì chất khí nào cũng có thể tích như nhau và bằng :

A. 224 lit                      B. 2,24 lit                               C. 22,4 lit                               D. 22,4 ml

Câu 7 : Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử chất đó ?

A. 6.1021                       B. 6.1022                                 C. 6.1023                                 D. 6.1024

Câu 8 : Khí oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với khí hidro ?

A. Nặng hơn 16 lần    

B. Nhẹ hơn 16 lần                  

C. Nặng hơn 8 lần      

D. Nặng hơn 8 lần      

Câu 9 : Trong phân tử CuO, oxi chiếm bao nhiêu phần trăm về khối lượng ?

A. 20%                          B. 80%                                   C. 40%                                   D. 60%

Câu 10 : 0,5 mol Fe có khối lượng bằng :

A. 56g                           B. 28g                                     C. 112g                                   D. 14g

 

 


 

ĐỀ SỐ 02

I. TRẮC NGHIỆM ( 3đ):

Câu 1. Đâu là hiện tượng hóa học trong số các hiện tượng sau:

A. Hòa tan nước vào đường.                                      B  hòa tan nước muối.

C.  đá lạnh tan ra thành nước.                                   D.  sắt bị tan trong axit.

Câu 2.  Chọn câu đúng điền tiếp vào câu sau : “ trong phản ứng hóa học thì …………..” :

A. các liên kết thay đổi.                                             B.  số nguyên tử thay đổi.

C. cả hai đều đúng.                                        D.  cả hai đều sai.

Câu 3. Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là :

A.  các chất tiếp xúc với nhau.                                 B. nhiệt độ.

C.   xúc tác.                                                      D. tất cả ý trên.

Câu 4. Trong PTHH :  2H2  + O2 ® 2H2O, nếu khối lượng của H2 là 5 gam, khối lượng   của O2 là 18 gam thì khối lượng của H2O là:

A. 10gam.                     B. 15gam.                              C. 20 gam.                             D. 23 gam.

Câu 5. Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà........................”:

A. Có sinh ra chất khác                                              B. Không sinh ra chất khác

C. Tạo thành chất mới                                                D. Tất cả các ý trên

Câu 6. Định luật bảo toàn khối lượng luôn được áp dụng cho:

A. Tất cả các hiện tượng                                            B. Các hiện tượng vật lí

C. Bất kì quá trình nào                                               D. Tất cả các phản ứng hóa học

II. TỰ LUẬN ( 7 đ):

Câu 1 (3đ). Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết tỉ  lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng:

a) MgCO­3  --->  MgO + CO2

b) N2 + H2 ---> NH3

c) Al  + H2SO4 ---> Al2(SO4)3  + H2

Câu 2 (3đ). Nung đá vôi (có thành phần chính là Canxicacbonat CaCO3)người ta thu được 2,5kg Canxioxit (CaO) và 2kg Cacbonđioxit (CO2)

a) Lập phương trình hóa học?

b)Tính khối lượng CaCO3 đã tham gia phản ứng?

c) Nếu ban đầu đã nung 5 kg đá vôi, em hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của CaCO3 có trong đá vôi?

Câu 3 (1đ).  Tìm chỉ số x và y và hoàn thành phương trình hóa học sau:

Al +  HCl  --->  AlxCly   + H2

 

ĐỀ SỐ 03

Câu 1 (3 đ). Sục khí cacbonic (CO2) vào nước vôi trong  Ca(OH)2, thấy tạo thành nước H2O và canxicacbonat (CaCO3) (có xuất hiện vẩn đục)

a. Hiện tượng xảy ra ở trên là hiện tượng vật lí hay hóa học

b. Hãy cho biết chất nào là chất tham gia, chất nào là chất tạo thành sau phản ứng.

Câu 2 (7đ). Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric tạo thành 13,6 gam muối kẽm clorua và 0,2 gam hiđro.

a. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng hóa học trên (2đ)

b. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng hóa học trên (2đ)

c. Tính khối lượng axit clohiđric đã phản ứng (3đ)

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

C

A

B

C

C

A

A

B

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

D

A

A

D

B

D

II. TỰ LUẬN

Câu

Lời giải

Thang điểm

1(3đ)

a)

MgCO3 → MgO + CO2

Số phân tử MgCO3 : Số phân tử MgO : Số phân tử CO2=

1:1:1

1 đ

b)

N2 + 3H2 → 2NH3

Số phân tử N2: số phân tử H2: số phân tử NH3 = 1:3:2

1 đ

c)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Số nguyên tử Al: số phân tử H2SO4: số phân tử Al2(SO4)3: số phân tử H2 = 2: 3: 1: 3

1 đ

2 (3đ)

a)

CaCO3 --t0--->  CaO + CO2

1 đ

b)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

Khối lượng của CaCO3 phản ứng = 2,5 + 2 = 4,5 gam

1 đ

c)

Phần trăm theo khối lượng của CaCO3 = (4,5 : 5). 100 = 90%

1 đ

3(1đ)

Trong phương trình trên Al hóa trị III còn Clo hóa trị I

Áp dụng qui tắc hóa trị ta có: 3. x = y. 1 => x = 1 và y = 3

0,5 đ

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

0,5 đ

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03

Câu

Lời giải

Thang điểm

1 (3đ)

a)

Hiện tượng trên là hiện tượng hóa học

1,5 đ

b)

Chất tham gia: CO2 và Ca(OH)2

Chất tạo thành: CaCO3  và H2O

1,5 đ

2 (7đ)

a)

Kẽm + axit clohiđric → kẽm clorua + hiđro

2 đ

b)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

2 đ

c)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

m Zn + m HCl = m ZnCl2 + m H2

=> m HCl = m ZnCl2 + m H2  - m Zn

               = 13,6 + 0,2 – 6,5 = 7,3 gam

3 đ

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021