Tính hóa trị của nguyên tố

Cập nhật lúc: 13:50 27-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 8


Bài viết dưới đây giúp bạn đọc cách xác định hóa trị của nguyên tố một cách chính xác và dễ hiểu.

 TÍNH HÓA TRỊ CỦA NGUYÊN TỐ

Phương pháp
-        Gọi a là hóa trị của nguyên tố cần tìm.

-         Áp dụng qui tắc về hóa trị để lập đẳng thức.
Giải đẳng thức trên ® Tìm a
Chú ý: - H và O đương nhiên đã biết hóa trị: H(I), O(II).
           - Kết quả phải ghi số La Mã.

Ví dụ minh họa
Ví dụ 1:  Tính hóa trị của C trong hợp chất CO và CO2.

Hướng dẫn giải

* CO

Theo quy tắc hóa trị: 1 . a = 1 . II
=>  a = II
Vậy C có hóa trị II trong CO
* CO2

Theo quy tắc hóa trị: 1 . a = 2 . II

 => a = IV

Vậy C có hóa trị II trong CO2
Ví dụ 2:  Tính hóa trị của N trong N2O5

Hướng dẫn giảiTheo quy tắc hóa trị: 2 . a = 5. II
                              => a = 10 / 2 = V
Vậy N có hóa trị V trong N2O5
Ví dụ 3:  Tính hóa trị của Fe trong FeSO4 và Fe2(CO3)3 với SO4(II), CO3 (II)

Hướng dẫn giải

* FeSO4


Theo quy tắc hóa trị: 1 . a = 1 . II

                              =>  a = II
Vậy Fe có hóa trị II trong FeSO4
(Chú ý: Lỗi hs hay mắc phải là , lúc này nên hiểu hóa trị II của nhóm SO4 phải nhân với chỉ số nhóm của SO4 là 1, còn số 4 là chỉ số của oxi, không được đem nhân).
* Fe2(CO3)3

Theo quy tắc hóa trị: 2 . a = 3 . II
=>  a = 6 / 2 = III
Vậy Fe có hóa trị III trong Fe2(CO3)3

Bài tập vận dụng
Bài 1

Tính hóa trị của các nguyên tố có trong hợp chất sau:
a)   Na2O                                                 g) P2O5 
b) SO2                                                     h) Al2O3
c)   SO                                                  i) Cu2O

d)   N2O                                                j) Fe2O3
e)   H2S                                                   k) SiO2
f)     PH3                                                   l) FeO

Bài 2
Trong các hợp chất của sắt: FeO ; Fe2O3 ; Fe(OH)3 ; FeCl2, thì sắt có hóa trị là bao nhiêu ?

Bài 3
Xác định hóa trị các nguyên tố trong các hợp chất sau, biết hóa trị của O là II.

1.CaO                  2.SO                  3.Fe2O3         4. CuO        5.Cr2O3
6.MnO              7.Cu2O                 8.HgO          9.NO2          10.FeO

11.PbO2              12.MgO               13.NO           14.ZnO       15.PbO
16.BaO               17.Al2O3              18.N2O          19.CO         20.K2O
21.Li2O               22.N2O3               23.Hg2O        24.P2O3       25.Mn2O7   
26.SnO2              27.Cl2O7             28.SiO2
Hướng dẫn
Bài 1
ĐS:

a) Na (I)              b) S (IV)              c) S (VI)            d) N (V)
e) S (II)               f) P (III)               g) P (V)             h) Al (III)
i) Cu (I)               j) Fe (III)             k) Si (IV)            l) Fe (II)
Bài 2
ĐS:

Fe có hóa trị II trong FeO và FeCl2
Fe có hóa trị III trong Fe2O3 và Fe(OH)3.

Bài 3
1. Ca (II)         2. S (VI)           3. Fe (III)            4. Cu (II)         5. Cr (III)

6. Mn (IV)       7. Cu (I)           8. Hg (II)             9. N(IV)          10. Fe (II)
11. Pb (IV)       12. Mg (II)       13. N (II)             14. Zn (II)       15. Pb(II)
16. Ba (II)        17. Al (III)        18. N (I)               19. C (II)        20. K (I)
21. Li (I)           22. N (III)         23. Hg (I)            24. P (III)       25.Mn (VII)
26.Sn (IV)        27. Cl (VII)       28. Si (IV)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021