Đề kiểm tra 15 phút chương III: Mol và tính toán hóa học (3 đề - có đáp án)

Cập nhật lúc: 17:10 22-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 8


Bài viết đưa ra nhằm giúp học sinh hệ thống được toàn bộ kiến thức của chương III: Mol và tính toán hóa học. Đồng thời củng cố kiến thức các chương đã học

 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG III

 

ĐỀ SỐ 01

Câu 1 : Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt

A. p và n                            B. n và e                                 C. e và p                     D. n,p và e

Câu 2 : Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì ?

A. Giúp phân biệt chất này với chất khác, tức nhận biết được chát

B. Biết cách sử dụng chất

C. Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất

D. Cả ba ý trên

Câu 3 : Đâu là chất tinh khiết trong các chất sau :

A. Nước khoáng               B. Nước mưa             C. Nước lọc                           D. Nước cất

Câu 4 : Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau ?

A. 2 chất trở lên               B. 3 chất                     C. 4 chất                                 D. 2 chất

Câu 5 : Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị :

A. miligam                        B. gam                        C. kilogam                             D. đvC

Câu 6: Hợp chất là những chất được tạo nên bởi bao nhiêu nguyên tố hóa học

A. nhiều hơn 2                 B. 3                                         C. 4                             D. 2

Câu 7 : Đơn chất là những chất được tạo nên bởi mấy nguyên tố hóa học ?

A. 1                                    B. 2                                         C. 3                             D. 4

Câu 8 : Mỗi công thức hóa học của một chất cho chúng ta biết :

A. nguyên tố nào tạo ra chất

B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất

C. phân tử khối của chất

D. Cả ba ý trên

Câu 9 : Nguyên tử nguyên tố A có 3 hạt proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử nguyên tố A là :

A. 1                                    B. 2                                         C. 3                             D. 4

Câu 10 : Phân tử H2SO4 có khối lượng là :

A. 49 đvC                          C. 98 đvC                               C. 49g                         D. 98g

 

 

ĐỀ SỐ 02

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nguyên tử Mg có 12 proton trong hạt nhân, vậy số electron  có trong nguyên tử có là :

A. 1                                    B. 10                                       C. 12                           D. -1

Câu 2: 8 Cl có ngĩa là gì ?

A. 8 chất clo                                                                     B. 8 nguyên tố clo   

C. 8 phân tử clo                                                                D. 8 nguyên tử clo

Câu 3: So sánh nguyên tử Mg với nguyên tử C, ta thấy:

A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  2 lần                                             

B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử  C  2  lần

C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử  C  0,5 lần

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của Brom, biết phân tử Brom gồm 2Br liên kết . Brom là đơn chất hay hợp chất?

Câu 2 (1 điểm) : Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Bari?

Câu 3 (4 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử M liên kết với 2 nguyên tử Clo và nặng hơn nguyên tử Oxi 6,9375 lần. Hãy cho biết:

a. Phân tử khối của hợp chất?

b. Nguyên tử khối của M? Tên và kí hiệu của nguyên tố M?

 

ĐỀ SỐ 03

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng nhất:

A. Nguyên tử có thể bị chia nhỏ hơn trong phản ứng

B. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương

C. Nguyên tử cùng loại là những nguyên tử có cùng số proton trong nhân

D. Nguyên tử chỉ chứa các nơtron không mang điện

Câu 2: 3 H2O  có nghĩa là gì ?

A. 3 chất nước                                                                  B. 3 nguyên tố nước

C. 3 phân tử nước                                                                        D. 3 nguyên tử nước

Câu 3:  Đơn vị của nguyên tử khối, phân tử khối là:

A. gam                               B. Kg                                      C. g/cm3                                 D. đvC

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của Bạc nitrat, biết bạc nitrat có phân tử gồm 1 Ag, 1 N và 3 O. Bạc nitrat là đơn chất hay hợp chất?

Câu 2 (1 điểm): Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử sắt? 

Câu 3 (4 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử M liên kết với 1 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử Hiđro 116 lần. Hãy cho biết:

a. Phân tử khối của hợp chất?

b. Nguyên tử khối của M? Tên và kí hiệu của nguyên tố M?


 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

ĐÁP ÁN ĐỀ 01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

A

D

A

A

D

C

C

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02

I. Trắc nghiệm: mỗi câu 3 điểm

1

2

3

C

D

A

II. Phần tự luận

Câu

Lời giải

Thang điểm

1(2đ)

Công thức hóa học : Br2

0,5 đ

Phân tử khối của brom = 80 . 2 = 160 đvC

0,5 đ

Brom là đơn chất

1 đ

2 (1đ)

Nguyên tử bari có khối lượng nguyên tử là 137 u

1 u = 1,6605. 10-24 g

0,5 đ

Khối lượng bằng gam của nguyên tử Bari là:

137.  1,6605. 10-24 = 2,27. 10-22 gam

0,5 đ

3(4đ)

a)

Phân tử khối của hợp chất = 6,9375. 16 = 111 đvC

b)

Hợp chất chứa 1 nguyên tử M và 2 nguyên tử clo nên hợp chất có công thức: MCl2

Theo câu a) phân tử khối của hợp chất = 111 đvC

=> 111 = MM + 2. MCl = MM + 35,5 . 2  <=> MM = 40 đvC

M là nguyên tố Canxi , KH : Ca

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03

I. Trắc nghiệm: mỗi câu 3 điểm

1

2

3

C

C

D

II. Phần tự luận

Câu

Lời giải

Thang điểm

1(2đ)

Công thức hóa học : AgNO3                                                           

0,5 đ

Phân tử khối của bạc nitrat = 108 + 14 + 16. 3 = 170 đvC

0,5 đ

Bạc nitrat là hợp chất

1 đ

2 (1đ)

Nguyên tử sắt có khối lượng nguyên tử là 56 u

1 u = 1,6605. 10-24 g           

0,5 đ

Khối lượng bằng gam của nguyên tử sắt là:

56.  1,6605. 10-24 = 9,2988. 10-23 gam

0,5 đ

3(4đ)

a)

Phân tử khối của hợp chất = 116. 2 = 232 đvC

b)

Hợp chất chứa 2 nguyên tử M và 1 nguyên tử oxi nên hợp chất có công thức: M2O

Theo câu a) phân tử khối của hợp chất = 232 đvC

=> 232 = 2. MM + MO = 2. MM + 16   <=> MM = 108 đvC

M là nguyên tố bạc , KH : Ag

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021