50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết este ( có đáp án)

Cập nhật lúc: 04:27 17-06-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bộ 50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết este có đáp án chi tiết sẽ giúp các em hiểu rõ hơn và khắc sâu các kiến thức về este đã được học.

Thử sức với 50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết este bao gồm các câu hỏi về khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dung,điều chế este....để xem các bạn nắm được bao nhiêu kiến thức rồi nhé! Sau khi đã nắmvững lí thuyết thì việc giải các bài tập tính toán sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Câu 5: Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH                                                                    B. Natri kim loại   

C. Dung dịch AgNO3 trong nước amoniac                                     D.Dung dịch Na2CO3

Câu 6: Đặc điểm của phản ứng este hóa là:

        A. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì.

        B. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác.

        C. Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xúc tác.

        D. Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 loãng xúc tác.

Câu 7: Sản phẩm thủy phân este trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp:                             

        A. ancol và axit                         B. ancol và muối                              C. muối và nước               D. axit và nước

Câu 8: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

         A.C4H9OH                                   B.C3H7COOH                                        C.CH3COOC2H5                 D.C6H5COOH

Câu 9: (ĐH khối A 2008): Phát biểu đúng là:

               A.Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

               B.Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.

               C.Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

               D.Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

Câu 10: Chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:

               C2H5COOCH3   A   +  B.  Vậy A, B lần lượt là:

A.C2H5OH,  CH3COOH     B.C3H7OH,  CH3OH             C.C3H7OH,  HCOOH               D.C2H5OH,  CH3CHO

Câu 11: Trong phản ứng este hoá giữa ancol và một axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi:

A. Cho ancol dư hay axit hữu cơ dư.                                                         B. Giảm nồng độ ancol hay axit hữu cơ.

C. Dùng chất hút nước hay tách nước. Chưng cất ngay để tách este.           D. Cả 2 biện pháp A, C

Câu 12: Dùng những hoá chất nào để nhận biết axit axetic (1), axit acrylic (2), anđehit axetic (3), metyl axetat (4)?

               A. quỳ tím, nước brôm, dd agNO3/NH3                          B. quỳ tím, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3

               C. Quỳ tím, dd NaOH                                                   D. Cả A,B

Câu 13:Đối với phản ứng este hoá, yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng?

   (1) Nhiệt độ                                                                 (2) Bản chất các chất phản ứng

   (3) Nồng độ các chất phản ứng                                      (4) Chất xúc tác

               A. (1), (2), (3)                    B. (2), (3), (4)                         C. (1) (3) (4)                 D. (1) (2) (3) (4)

Câu 14: Tính chất hoá học đặc trưng của nhóm cacboxyl là:

A. Tham gia phản ứng tráng gương                                B. Tham gia phản ứng với H2, xúc tác Ni

C. Tham gia phản ứng với axit vô cơ                             D. Tham gia phản ứng este hoá

Câu 15. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng:

           A.Este hóa                             B. Xà phòng hóa                       C. Tráng gương                        D. Trùng ngưng

 

Không sử dụng tài liệu trong khi làm bài, hãy thử xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Mọi thắc mắc về đề bài và đáp án xin vui lòng post ở phần bình luận các bạn nhé!


Download tài liệu và thử sức thôi!

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025