Bài tập về sự lưỡng tính của Al(OH)3, Zn(OH)2

Cập nhật lúc: 17:12 19-10-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bài tập về sự lưỡng tính của Al(OH)3, Zn(OH)2 là dạng bài tập rất hay trong chuyên đề bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm nhưng cũng có nhiều rắc rối, để giải các bài tập này dễ dàng hơn hãy xem bài viết dưới đây.

DẠNG 5: TOÁN VỀ SỰ LƯỠNG TÍNH CỦA Al(OH)3, Zn(OH)2

VÍ DỤ MINH HỌA

Bài 1: Cho 3,42g Al2(SO4)3  tác  dụng với 200 ml dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 0,78g kết tủa. Nồng độ mol/l nhỏ nhất của dung dịch NaOH đã dùng là:

A. 0,15M              B. 0,12M              C. 0,28M              D. 0,19M

Lời giải

Ta có: a = 0,02 mol; b = 0,01 mol.

Do b < a mà cần tính nồng độ mol/l của NaOH nhỏ nhất

nên nOH- min và nOH-  = 3b = 0,03 mol.

Vậy CM(NaOH) = 0,15M. Đáp án A

 

Bài 2: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với dung dịch NaOH 0,5M thu được một kết tủa keo, đem sấy khô cân đực 7,8g. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M lớn nhất là:

A. 0,6 lít               B. 1,9 lít               C. 1,4 lít               D. 0,8 lít

Lời giải

Ta có: a = 0,2 mol; b = 0,1 mol

do b < a mà đề bài yêu cầu tính thể tích dung dịch NaOH lớn nhất có nghĩa là tính nOH- max

nên nOH-  = 4a – b = 0,7 mol.

Vậy Vdd(NaOH) = 1,4 lít. Đáp án C.

 

Bài 3: Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch KOH đã dùng là:

A. 3M         B. 1,5M hoặc 3,5M        C. C. 1,5M           D. 1,4M hoặc 3M

Lời giải

Ta có: a = 0,2 mol; b = 0,1 mol do b < a nên có 2 khả năng:

+ nOH- min thì nOH-  = 3b = 0,3 mol vậy CM(NaOH) = 1,5M

+ nOH- max thì nOH-  = 4a – b = 0,7 mol vậy CM(NaOH) = 3,5M

Đáp án B.

Bài 4: Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 200 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 1,485g kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của V là:

A. 1 lít                  B. 0,5 lít               C. 0,3 lít               D. 0,7 lít

Lời giải

Ta có: a = 0,02 mol; b = 0,015 mol

do b < a mà cần tính giá trị nhỏ nhất của V có nghĩa là cần tính số mol nhỏ nhất của OH-.

Vậy nOH-  = 2b = 0,03 mol nên V =  0,3 lít. Đáp án C.

 

 Bài 5: Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 300 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 2,2275g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,5 lít               B. 0,75 lít             C. 0,45 lít             D. 1,05 lít

Lời giải

Ta có: a = 0,03 mol; b = 0,0225 mol

do b < a mà cần tính giá trị lớn nhất của V có nghĩa là cần tính số mol lớn nhất của OH-.

Vậy nOH-  = 4a - 2b = 0,075 mol nên V =  0,75 lít. Đáp án B.

 

Bài 6: Cho V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc chứa 400 ml dung dịch ZnCl2 0,1M thu được 2,97g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 0,6 lít; 1 lít       B. 0,6 lít; 0,15 lít  C. 0,45 lít; 1 lít     D. 0,5 lít; 1 lít

Lời giải

Ta có: a = 0,04 mol; b = 0,03 mol do b < a nên có 2 khả năng:

+ Khả năng 1: Nếu nZn2+  dư thì nOH-  = 2b = 0,06 mol. Vậy V = 0,6 lít.

+ Khả năng thứ 2: Nếu nZn2+  hết  thì nOH-  = 4a - 2b = 0,1 mol. Vậy V = 1 lít.

Do đó đáp án A.

BÀI TẬP ÁP DỤNG                                                                                     

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021