Hóa học lớp 9

Chương 5: Dẫn xuất hidrocacbon - Polime

Giới thiệu chi tiết một số hợp chất quen thuộc trong đời sống: glucozo, sacarozo, ancol etylic,... và một số polime. Đặc biệt các dạng bài tập được phân chia rõ ràng với phương pháp giải cụ thể cùng các bài tập áp dụng từ khó đến dễ.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025