BT trắc nghiệm chương 5 : dẫn xuất hiđrocacbon - polime (có đáp án)

Cập nhật lúc: 15:00 09-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Tổng hợp các câu hỏi lý thuyết và bài tập về dẫn xuất hiđro cacbon và polime. Giúp học sinh hệ thống đầy đủ các mảng kiến thưc của chương 5 cũng như nâng cao khả năng tư duy, phản xạ trong tính toán hóa học

 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON – POLIME

Câu 1

Độ rượu là

A. số mol rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước.

B. số l rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước.

C. số ml rượu etylic có trong 1000ml hỗn hợp rượu với nước.

D. số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước.

Câu 2

Công thức cấu tạo thu gọn của rượu etylic là:

A. CH3­­-CH2-OH                                              B. CH3-O-CH3

C. CH3OH                                                      D. CH3-O-C2H5

Câu 3

Số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 400 là:

A. 20ml                                                           B. 200ml

C. 2ml                                                             D. 0,2ml

Câu 4

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ:

A. 3-6%                                                           B. 1-3%

C. 2-5%                                                           D. 2-10%

Câu 5

Dãy chất phản ứng với axit axetic là

A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH                           B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag

C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH                             D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH

Câu 6

Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là

A. đimetyl ete                                                 B. etyl axetat

C. rượu etylic                                                  D. metan

Câu 7

Dãy gồm các chất tham gia phản ứng thuỷ phân là:

A. Tinh bột, xenlulôzơ, glucôzơ, PE.                        

B. Tinh bột, xenlulôzơ, glucôzơ, PVC.

C. Tinh bột, xenlulôzơ, saccarôzơ, chất béo.             

D. Tinh bột, xenlulôzơ, glucôzơ, chất béo.

Câu 8

Cho các đoạn chưa hoàn chỉnh sau:

-Khi để mía lâu ngày trong không khí, đường (1) có trong mía sẽ bị vi khuẩn có trong không khí lên men chuyển thành (2), sau đó thành rượu etylic.

-Quá trình hình thành (3) và (4), đây là quá trình quan trọng trong tự nhiên, nó vừa hấp thụ khí CO2, vừa giải phóng O2, vì vậy có tác dụng cân bằng khí quyển.

-Trong cơ thể động vật, (5) tập trung nhiều ở mô mỡ, còn trong thực vật (5) tập trung nhiều ở quả và hạt.

Dãy số (1), (2), (3), (4), (5) lần lượt là:

A. Chất béo, glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ

B. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, chất béo

C. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột, chất béo, xenlulozơ

D. Saccarozơ, glucozơ, chất béo, xenlulozơ, tinh bột

Câu 9

Một số protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hoá chất vào

dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. Hiện tượng đó gọi là:

A. Sự oxi hoá                                                  B. Sự khử

C. Sự cháy                                                      D. Sự đông tụ.

Câu 10

Dãy chất gồm các polime là :

A. Metan, polietylen, cao su thiên nhiên, cao su buna

B. Polietylen, tinh bột và xenlulozơ, saccarozơ

C. Polietylen, tinh bột và xenlulozơ, protein

D. Polietylen, tinh bột và xenlulozơ, glucozơ

Câu 11

Chỉ dùng dung dịch iot và dung dịch AgNO3 trong NH3 có thể phân biệt được mỗi chất trong nhóm nào sau đây:

A. Hồ tinh bột, glucozơ, saccarozơ                B. Chất béo, hồ tinh bột, saccarozơ

C. Hồ tinh bột, polietylen, saccarozơ             D. Chất béo, saccarozơ, glucozơ

Câu 12

Chỉ dùng nước nóng (từ 650 trở lên) có thể phân biệt được

A. tinh bột, chất béo, glucozơ, saccarozơ

B. tinh bột, xenlulozơ,  chất béo, glucozơ

C. tinh bột, protein, glucozơ, saccarozơ

D. tinh bột, polietilen, glucozơ, saccarozơ

Câu 13

Trong một buổi thực hành hóa 9, bạn Nam đã tiến hành thí nghiệm nhận biết 3 lọ đựng 3 hóa chất glucozơ, saccarozơ, tinh bột như sau: Lấy mỗi lọ một ít hóa chất cho vào ống nghiệm, đánh số thứ tự 1,2,3 ; nhỏ dung dịch iot vào các ống nghiệm, thấy ống 1 chuyển màu xanh ; Nam tiếp tục nhỏ dung dịch  AgNO3 trong amoniac vào ống 2,3 thấy ống 2 có kết tủa bạc. Chứng tỏ hóa chất đựng trong các ống 1,2,3 lần lượt là

A. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột.                    B. Tinh bột, glucozơ,  saccarozơ.

C. Glucozơ, tinh bột, saccarozơ.                    D. Tinh bột, saccarozơ, glucozơ.

Câu 14

Đốt cháy chất hữu cơ X (là một trong số các chất tinh bột, saccarozơ, glucozơ, protein) thấy tạo ra sản

phẩm là CO2, H2O và khí N2. Vậy X có thể là:

A. Tinh bột                                                      B. Saccarozơ

C. Glucozơ                                                      D. Protein

Câu 15

Đun 20ml dung dịch glucozơ với 1 lượng dư Ag2O người ta thấy sinh ra 1,08g bạc. Nồng độ mol/l của

dung dịch glucozơ là:

A. 0.25M                                                         B. 0.2M

C. 0.5M                                                           D. 2.5M

Câu 16

Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 22,4 lít khí CO2 ở đktc. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%. Khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu là:

A. 8,1g                                                                        B. 81g

C. 0,81g                                                          D. 810g

Câu 17

Đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ) người ta thu được nước và CO2 theo tỉ lệ về số mol là 6:11. Vậy gluxit đó là:

A. Glucozơ.                                                    B. Xenlulozơ.

C. Saccarozơ.                                                  D. Tinh bột.

Câu 18

Để điều chế rượu etylic, một nhà khoa học đã cho lên men 54g glucozơ và tiến hành thí nghiệm tại 300 – 320C. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. Do đó, khối lượng rượu etylic thu được là:

A. 1,38 g                                                         B. 2,76 g

C. 27,6 g                                                         D. 13,8 g

Câu 19

Từ 1 tấn nước mía chứa 15% saccarozơ có thể thu được a kg saccarozơ (biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%). Giá trị của a là

A. 150.                                                                        B. 120.

C. 130.                                                                        D. 100.

Câu 20

Trong thực tế, người ta sản xuất rượu etylic bằng cách nấu gạo hoặc sắn, ngô. Thực chất của quá trình trên xảy ra theo 2 giai đoạn sau: Tinh bột (sắn, ngô, gạo) → Glucozơ → Rượu etylic  . Biết hiệu suất của mỗi giai đoạn trên đều đạt 80%. Vậy khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột là:

A. 300kg.                                                B. 200kg.

C. 387,4kg.                                            D. 38,74kg.

ĐÁP ÁN

1D

2A

3B

4C

5D

6B

7C

8B

9D

10C

11A

12B

13B

14D

15A

16B

17C

18D

19B

20D

 


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025