Kiểm tra 15 phút chương V

Cập nhật lúc: 10:40 30-08-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bộ đề kiểm tra 15 phút chương V hóa học lớp 9 gồm 1 đề trắc nghiệm và 2 đề tự luận có lời giải kèm theo sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn tự ôn tập lại kiến thức về "Dẫn xuất của Hidrocacbon - Polime".

 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG V

ĐỀ 01

Câu 1: Để phân biệt dung dịch CH3COOH và dung dịch C2H5OH người ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A. dd HCl.            B. quì tím.            C. H2O.                D. dd NaOH.

Câu 2: Trung hòa V lít dd NaOH 0,6M cần dùng 300 gam dd CH3COOH 6%. Giá trị của V là:

A. 0,5.                            B. 4,48.                C. 0,2.                            D. 0,8.

Câu 3: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương trực tiếp?
A. Tinh bột.                                                B. xenlulozơ.

C. Saccarozơ.                                    D. Glucozơ.

Câu 4: Số ml rượu etylic nguyên chất có trong 400 ml rượu etylic 400 là bao nhiêu ml?

A. 500.                           B. 200.                           C. 400.                 D. 160.

Câu 5: Sản phẩm phản ứng giữa rượu và axit hữu cơ được gọi là

A. Metyl clorua.                                           B. Este.

C. Natri axetat                                             D. Etylen. 

Câu 6: Các chất nào sau đây được sản xuất từ nguyên liệu là chất béo?

A.Tơ nhân tạo                                   B.Rượu etylic

C.Đường                                           D.Glyxerol

Câu 7: Một hợp chất hữu cơ có những ứng dụng sau:

          -Pha chế huyết thanh

          -Sản xuất vitamin C.

          -Tráng gương, tráng phích.

          Hợp chất hữu cơ đó có công thức là

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Saccarozơ

D.  Rượu etylic

Câu 8: Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

A. Glucozơ và fructozơ.                           B. Chỉ có glucozơ. 

C. Chỉ có fructozơ.                                  D. Chỉ có mantozơ.

Câu 9: Tơ nilon được gọi là

A. Tơ thiên nhiên.

B. Tơ tổng hợp.

C. Tơ nhân tạo

D. Vừa là tơ nhân tạo vừa là tơ thiên nhiên.

Câu 10: Cho chanh vào sữa bò xảy ra hiện tượng

A. Kết tủa.

B. Đông tụ.

C.Sủi bọt khí.

D. Không có hiện tượng

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1B

2A

3D

4D

5B

6D

7B

8A

9B

10B

Câu 1:

CH3COOH: Làm quỳ tím hóa đỏ

C2H5OH: Không làm quỳ tím đổi màu
Câu 2:

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

mCH3COOH = 300.6% = 18g

nCH3COOH = 18/60 = 0,3 mol

Theo pthh: nNaOH = nCH3COOH = 0,3 mol

VNaOH = n/CM = 0,3/0,6 = 0,5 l
Câu 3:

C6H12O6 + Ag2O -> C6H12O7 + 2Ag

Câu 4:

VC2H5OH = 400.40/100 = 160 ml
Câu 8:

C12H22O11 + H2O -> C6H12O6 + C6H12O6

                                Glucozơ     Fructozơ

ĐỀ 02: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC

Câu 1: ( 6đ)

          Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau:

Etilen -> rượu etylic -> axit axetic -> etyl axetat -> rượu etylic -> etilen -> PE

Câu 2: (4đ)

          Trình bày phương pháp hóa học nhận biết bình đựng riêng biệt các chất lỏng sau: Rượu etylic, axit axetic, benzen. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1: Mỗi phương trình cân bằng đúng, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng 1đ

CH2 = CH2 + H2O  CH3-CH2-OH

CH3-CH2-OH  + O2  CH3-COOH + H2O

CH3-COOH  + CH3-CH2-OH   CH3-COOCH2-CH3 + H2

CH3-COOCH2-CH3 + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH

C2H5OH -> C2H4 + H2O

CH2 = CH2 ->  (-CH2 – CH2-)n

Câu 2:

- Lấy mỗi mẫu một ít làm mẫu thử cho vào các ống nghiệm riêng biệt và đánh dấu cẩn thận.

- Nhúng quỳ tím vào các mẫu thử:

+ Mẫu thử nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit axetic                           1đ

+ Mẫu thử không làm quỳ tím chuyển màu là rượu etylic và benzen                   1đ

- Cho mẫu kim loại Na vào 2 mẫu thử còn lại:

+ Mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí là rượu etylic                              1đ

C2H5OH + Na -> C2H5ONa + ½ H2                                                            1đ

+ Mẫu thử không có hiện tượng gì là benzen

ĐỀ 03: GLUCOZƠ, SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ

Câu 1: (7đ)

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết bình đựng riêng biệt các chất rắn sau: Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ

Câu 2: (3đ)

Khi lên men glucozơ thoát ra 11,2l khí CO2 ở đktc. Tính khối lượng rượu etylic tạo thành?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1:

Lấy mỗi mẫu một ít làm mẫu thử cho vào các ống nghiệm riêng biệt và đánh dấu cẩn thận.

- Hòa tan các mẫu trong nước:

+ Mẫu nào không tan là tinh bột và xenlulozơ                                           1đ

+ Mẫu nào tan là glucozơ và saccarozơ                                                      1đ

- Cho dung dịch Iot lần lượt vào 2 mẫu thử không tan trong nước:

+ Mẫu thử nào chuyển sang màu xanh là tinh bột                                               1đ

+ Không có hiện tượng gì là xenlulozơ                                                       1đ

- Cho dung dịch Ag2O/NH3 vào 2 mẫu thử tan trong nước:

+ Mẫu thử nào sau phản ứng xuất hiện kết tủa trắng là glucozơ                          1đ

C6H12O6 + Ag2O -> C6H12O7 + 2Ag                                                            1đ

+ Không có hiện tượng gì là saccarozơ                                                       1đ

Câu 2:

nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol                                                                         1đ

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2                                                               1đ

Theo pthh ta có: nC2H5OH = nCO2 =0,5 mol

mC2H5OH = 0,5.46 = 23g                                                                               1đ

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021