Xác định một nguyên tố khi biết thành phần nguyên tố trong đó trong công thức hợp chất

Cập nhật lúc: 17:00 27-04-2016 Mục tin: Hóa học lớp 10


Dạng bài tập xác định công thức là dạng bài tập phổ biến, tuy nhiên học sinh vẫn còn lúng túng rất nhiều khi giải dạng bài tập này. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn đọc cách giải dạng bài này chi tiết.

XÁC ĐỊNH MỘT NGUYÊN TỐ KHI BIẾT THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ

TRONG CÔNG THỨC HỢP CHẤT

Cần nhớ một số điểm sau:

            - Hóa trị cao nhất với oxi của nguyên tố = STT nhóm A.

            - Hóa trị với H( nếu có) = 8 -  hóa trị cao nhất với oxi.

            - % khối lượng của A trong hợp chất AxBy  là:  %A= MA*100/M.

            - Muốn xác định nguyên tố đó là nguyên tố nào cần tìm được M =?.

 

Ví dụ 1. Nguyên tố R có hóa trị cao nhất trong oxit gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất với hiđro.

a. Hãy cho biết hóa trị cao nhất của R trong oxit.

b. Trong hợp chất của R với hiđro có tỉ lệ khối lượng:  . Không dùng bảng tuần hoàn, cho biết kí hiệu của nguyên tử R.

Lời giải

a. Gọi hóa trị cao nhất của R trong oxit là m, hóa trị trong hợp chất với hiđro là n. Ta có: m + n = 8.

Theo bài: m = 3n. Từ đây tìm được m =6; n = 2.

b. Công thức hợp chất R với hiđro là H2R. Theo bài:  nên R = 32.

Gọi tổng số hạt proton, nơtron của R là P, N. Ta có P + N = 32.

Ta có: P  1,5P   P  1,5P   12,8  16.

Mặt  khác, R thuộc nhóm VI (hóa trị cao nhất trong oxit bằng VI) nên dựa vào cấu hình electron khi P = 13, 14, 15, 16 ta thấy P = 16 thỏa mãn.

Vậy kí hiệu của nguyên tử R là: .

Ví dụ 2. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3.Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng trong oxit bậc cao nhất. Xác định tên nguyên tố. 

Lời giải

Hợp chất với Hiđro là RH3 => Chất cao nhất với oxi có công thức là: R2O5 
Ta có : (2.R) / (16.5) = 25.93/74.07 
=>  R= 14 => R là nguyên tố Nitơ 
Ví dụ 3.  Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75% nguyên tố đó.Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khi với hidro. 

Lời giải

Gọi hợp chất với hidro có công thức là : RHx , hợp chất với ôxi có công thức là R2O8-x 
Ta có: 
(1) (2.R) / 16(8-x )= 27.27/72.73. 
(2) R/x = 75/ 25 = 3 
=> R= 3x thay vào pt(1) ta có đáp án : x= 4 và ==> R = 12 
Vậy R là cacbon=> CO2 và CH4 
Ví dụ 4. Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó,còn trong hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro. Xác định nguyên tố R.

Lời giải

Tương tự bài trên ta cũng có 2 pt 
(1) 2R/ 16(8-x) = 38.8/ 61.2 
(2) R/ x = 97.26/2.74 
=> R = 35.5x thay vào pt(1) ta có đáp án : x= 1 và ==> R= 35.5 (Clo) 
Vậy R là clo

Ví dụ 5. Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxi về khối lượng.Hãy xác nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.

Lời giải

Nhóm VIA nên hợp chất oxit bậc cao là RO
Ta có: R/ 48 = 40/60 vậy R= 32 ( Lưu huỳnh) 
==> Công thưc Oxit cao nhất là : SO3 

Ví dụ 6. hợp chất khí với hidrro của nguyên tố R thuộc nhóm IVA có chứa 25% hidro về khối lượng.Xác định nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất. 

Lời giải

R có hóa trị IV, công thức hợp chất khí với hidro là RH4

=  

=> MR =  = = 12

=> Cacbon

Công thức oxit cao nhất là: CO2

(công thức hợp chất khí : CH4)
Ví dụ 7.  Nguyên tố R có hóa trị cao nhất trong oxit gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất với hiđro.

a. Hãy cho biết hóa trị cao nhất của R trong oxit.

b. Trong hợp chất của R với hiđro có tỉ lệ khối lượng:  .

Không dùng bảng tuần hoàn, cho biết kí hiệu của nguyên tử R.

Lời giải

a. Gọi hóa trị cao nhất của R trong oxit là m, hóa trị trong hợp chất với hiđro là n. Ta có: m + n = 8.

Theo bài: m = 3n. Từ đây tìm được m =6; n = 2.

b. Công thức hợp chất R với hiđro là H2R. Theo bài:  nên R = 32.

Gọi tổng số hạt proton, nơtron của R là P, N. Ta có P + N = 32.

Ta có: P  1,5P   P  1,5P   12,8  16.

Mặt  khác, R thuộc nhóm VI (hóa trị cao nhất trong oxit bằng VI) nên dựa vào cấu hình electron khi P = 13, 14, 15, 16 ta thấy P = 16 thỏa mãn.

Vậy kí hiệu của nguyên tử R là: .

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021