Ăn mòn kim loại, bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Cập nhật lúc: 16:30 30-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên. Vậy có cách nào để bảo vệ các kim loại và hợp kim không bị ăn mòn không? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

ĂN MÒN KIM LOẠI, BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

I.Sự ăn mòn kim loại là gì?

- Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại, hợp kim trong môi trường tự nhiên.

- Nguyên nhân: do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường (nước, không khí, đất)

Ví dụ:

Fe + 3Cl2  2FeCl3

Fe + 4H2O  Fe3O4 + 4H2

3Fe + 2O2  Fe3O4

II. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại

1.Ảnh hưởng của các chất có trong môi trường

- Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất có trong môi trường

Ví dụ:

+ Đinh sắt trong không khí khô không bị ăn mòn

+ Đinh sắt trong nước có hòa tan oxi bị ăn mòn chậm

+ Đinh sắt trong dung dịch muối ăn bị hòa tan nhanh

+ Đinh sắt trong nước cất không bị ăn mòn

2. Ảnh hướng của nhiệt độ

- Ở nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn mòn xảy ra nhanh hơn

III. Những biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

1.Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường

Bằng cách phủ lên bề mặt kim loại một lớp bền vững môi trường: sơn mạ, tráng men, bôi dầu mỡ

Để đồ vật nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng cũng làm cho kim loại bị ăn mòn chậm hơn

Ví dụ:

+ Thép được bôi dầu mỡ

+ Sơn chống ăn mòn kết cấu thép các công trình trên biển

2. Chế tạo các hợp kim ít bị ăn mòn

Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn: inox, hợp kim nhôm

Ví dụ: Cho thêm vào thép một số kim loại như crom, niken làm tăng độ bền của thép

IV. Bài tập vận dụng

Bài 1: Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại

A.O2                               B.CO2                            C.H2O                             D.N2

Bài 2: Các dụng cụ như: cuốc, xẻng, dạo, búa… khi lao động xong con người ta phải lau, chùi (vệ sinh) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích đúng nhất là:

A.Thể hiện tính cẩn thận của người lao động

B.Làm các thiết bị không bị gỉ

C.Để cho mau bén

D.Để sau này bán lại không bị lỗ

 Bài 3: Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?

A.Ăn mòn hóa học là một quá trình oxi hóa-khử trong đó kim loại là chất bị ăn mòn

B.Ăn mòn hóa học xảy ra tại bề mặt kim loại

C.Ăn mòn hóa học càng mạnh khi nồng độ chất ăn mòn càng lớn và nhiệt độ càng cao

D.Cả A, B, C đều đúng

Bài 4: Phản ứng hoá học nào xảy ra sự ăn mòn kim loại ?

A.Phản ứng trao đổi.                                             B.Phản ứng oxi hoá – khử.

C Phản ứng thủy phân.                                         D.Phản ứng axit – bazơ.

Bài 5: Kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit bảo vệ khi để ngoài không khí ẩm ?

A. Al.                             B. Fe.                             C. Ca.                            D. Na.

Bài 6: Một sợi dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

A. Sắt bị ăn mòn.                                                           B. Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

C. Đồng bị ăn mòn.                                              D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.

Bài 7: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây?

A. Ngâm trong dung dịch HCl.

B. Ngâm trong dung dịch HgSO4.

C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng .

D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Bài 8:  Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là :

A. thiếc.                                                                B. Sắt .

C. Cả hai đều bị ăn mòn như nhau.                      D. không kim loại nào bị ăn mòn.

Bài 9: Sau một ngày hoạt động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiếc bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là gì ?

A. Để kim loại sáng bóng đẹp mắt.

B. Để không gây ô nhiễm môi trường.

C. Để không làm bẩn quần áo khi làm việc.

D. Để kim loại đỡ bị ăn mòn.

Bài 10: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thầy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?

A. Ancol etylic.                                                    B. Dây nhôm.

C. Dầu hoả.                                                                   D. Axit clohidric.

Bài 11: Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là :

A. sự khử kim loại.                                               B. sự tác dụng của kim loại với nước.

C. sự ăn mòn hóa học.                                         D. sự ăn mòn điện hoá học.

 Bài 12: Hãy cho biết kết luận nào sau đây ĐÚNG ?

A. ăn mòn hoá học là một quá trình oxi hóa-khử trong đó kim loại là chất bị ăn mòn.

B. ăn mòn hoá học càng mạnh khi nồng độ chất ăn mòn càng lớn và nhiệt độ càng cao.

C. ăn mòn hoá học xảy ra tại bề mặt của kim loại.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Bài 13: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng ?

A. Ăn mòn kim loại là sự hủy hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi trường xung quanh.

B. Ăn mòn kim loại là một quá trình hóa học trong đó kim loại bị ăn mòn bởi các axit trong môi trường không khí.

C. Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hóa thành ion của nó.

D. Ăn mòn kim loại được chia làm hai dạng : ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học

Bài 14: Khi cho vài giọt dung dịch CuCl2 vào dung dịch HCl đã nhúng sẵn một thanh Al. Hãy cho biết hiện tượng nào sẽ xảy ra sau đó :

A. Khí H2 ngừng thoát ra.

B. Khí H2 thoát ra chậm dần.

C. Khí H2 thoát ra nhanh dần.

D. Khí H2 thoát ra với tốc độ không đổi.

Bài 15:  Để bảo vệ thép, người ta tiến hành tráng lên bề mặt thép một lớp mỏng thiếc. Hãy cho biết phương pháp chống ăn mòn kim loại trên thuộc vào phương pháp nào sau đây?

A. điện hóa                                                                    B. tạo hợp kim không gỉ.

C. bảo vệ bề mặt                                                  D. dùng chất kìm hãm.

Bài 16: Chất nào sau đây trong khí quyển KHÔNG gây ra sự ăn mòn kim loại ?

A. O2                    B. CO2                 C. H2O                          D. N2

Bài 16: “ăn mòn kim loại “ là sự phá huỷ kim loại do :

A. Tác dụng hoá học của các chất trong môi trường xung quanh.

B. Kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

C. Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.

D. Tác động cơ học.

Bài 17: Đốt thanh hợp kim Fe -C trong khí oxi, hãy cho biết quá trình ăn mòn nào đã xảy ra?

A. Điện hóa                             B. hóa học                     C. Cả 2 loại                    D. Không xảy ra.

Bài 18: Cho thanh kim loại Mg nhúng vào 100 ml dung dịch muối sunfat của kim loại R nồng độ 1M, sau khối lượng phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh kim loại R tăng 4 gam. Hãy xác định công thức của muối sunfat ?

A. CuSO4             B. Fe2(SO4)3                   C. FeSO4              D. cả A, B đều đúng.

Bài 19: Nhúng thanh hợp kim Zn-Fe trong dung dịch HCl và thanh sắt tráng Zn vào các dung dịch HCl có cùng nồng độ và thể tích. Hãy cho biết khí thoát ra ở thí nghiệm nào mạnh hơn?

A. thanh hợp kim                                                          B. thanh sắt tráng kẽm

C. bằng nhau                                                        D. không xác định.

Bài 20: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Ni, Mg vào dung dịch HCl dư thu được 0,2 mol khí H2 và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan. Hãy cho biết nếu cho toàn bộ m gam hỗn hợp trên vào dd H2SO4 đặc, nóng thu được bao nhiêu mol khí SO2?

A. 0,2 mol                      B. 0,225 mol                  C. 0,25 mol                    D. 0,275 mol

Đáp án

1D

2B

3A

4B

5A

6A

7D

8B

9D

10D

11C

12A

13B

14C

15C

16A

17B

18D

19A

20C

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021